Nieuwsbericht

03 mei 2022
Aanlevering gegevens aan Perined van groot belang

Begin van dit jaar hebben veel verloskundigen keihard gewerkt om hun gegevens aan te leveren aan Perined. Uiteindelijk is ongeveer 80% van de 1ste lijns gegevens aangeleverd. Helaas zijn de aantallen op dit moment dus niet compleet en dit heeft grote impact op het algemene beeld over de geboortezorg in Nederland en de 1e lijns verloskunde. Zie bijvoorbeeld de afwijkende trend op de uitkomstmaat “plaats van de baring”.

Daarom heeft de werkgroep integrale indicatoren ook gezamenlijk het Zorginstituut gevraagd om de landelijke integrale indicatorenset voorlopig niet te publiceren. Om de indicatoren en het jaarlijkse beeld naar VWS alsnog goed te kunnen weergegeven is het van belang om gegevens alsnog aan te leveren uiterlijk 5 juni 2022. Om wel een betrouwbaar beeld van de geboortezorg weer te geven.

Per verloskundig informatiesysteem (VIS) is er een instructie beschikbaar om zorgverleners te helpen bij het op de juiste manier invullen van het zorgdossier en te versturen naar Perined. De instructies kun je hier downloaden.

Wij zijn ons ervan bewust dat er diverse problemen hebben gespeeld en nog spelen rondom de aanlevering. Met alle leveranciers wordt deze week gesproken over een stimuleringsbijdrage om de problemen die spelen binnen de verschillende systemen op korte en lange termijn op te lossen. Daarnaast zal Perined verloskundigenpraktijken bellen om te kijken waar ze jullie kunnen helpen met de aanlevering van de gegevens naar Perined.

We willen jullie dan ook vragen lever waar mogelijk de nog niet aangeleverde 2021-gegevens de komende weken aan bij Perined. Heel veel dank!