Nieuwsbericht

22 oktober 2020

De afgelopen periode hebben de leden van de KNOV in de werkgroep bekostiging en het bureau flinke stappen gezet om een standpunt te formuleren rondom de bekostiging van de integrale geboortezorg. Het is ons gelukt om in een zeer korte tijd daar een mooi en gedegen standpunt neer te leggen.

Graag gaan wij (de werkgroep en het bureau) daarover in gesprek met de leden van de KNOV.

Twee korte notities

We hebben twee korte notities opgesteld. De eerste gaat over het proces wat is doorlopen sinds de ledenvergadering van 12 juni met daarin een korte vooruitblik richting de komende weken. Het tweede document is de inhoudelijke uitwerking van de werkgroep over de bekostiging.

3 november 2020 om 20:00 uur

We organiseren een webinar over de bekostiging op 3 november 2020 om 20:00 uur. Het is tot 29 oktober mogelijk om schriftelijk vragen in te dienen bij de senior programmamanager finance van de KNOV (Job Paulus, jpaulus@knov.nl). Dit webinar, waarbij er ook mogelijkheid is tot het online stellen van vragen, wordt opgenomen en op de website geplaatst zodat je ook op een later tijdstip terug kunt kijken.