Nieuwsbericht

07 mei 2024

Het Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) informeert over de aanhoudende stijging gonorroe. Sinds halverwege 2022 is er een stijgende incidentie van  N. gonorrhoeae-infecties. Vooral de stijging bij hoogopgeleide heteroseksuele jongeren onder de 25 jaar met een Nederlandse afkomst valt op. Ook Europees is een stijging te zien. Wat betekent dit voor jou als verloskundige? 
 

Adviezen 

Het RIVM vraagt van zorgverleners, waaronder verloskundigen alertheid aangaande gonorroe-infecties. Het RIVM adviseert om vrouwen en heteromannen laagdrempelig te testen op gonorroe.  
 

Aandoeningen die door gonorroe veroorzaakt kunnen worden 

Voor, tijdens en na zwangerschap 

  • Gonorroe verloopt bij vrouwen vaak asymptomatisch. Wel kan een infectie leiden tot Pelvic Inflammatory Disease (PID) en op langere termijn tot bijvoorbeeld verminderde vruchtbaarheid.  

  • Gonorroe is overdraagbaar van moeder op kind gedurende de zwangerschap en vooral tijdens geboorte (Het SOA-consult | NHG-Richtlijnen). Tijdens de zwangerschap kan een gonorroe infectie resulteren in een septische abortus, chorio-amnionitis, prematuur gebroken vliezen en vroeggeboorte. 

  • Postpartum heeft een vrouw een risico op post-partum endometritis op basis van een  N. gonorrhoeae-infectie. Tijdens de baring kan het kind worden geïnfecteerd en een conjunctivitis gonorrhoica ontwikkelen. Wees alert op signalen van een oogontsteking, omdat onbehandelde conjucitvitis gonorrhoica kan leiden tot blindheid (Gonorroe en zwangerschap | RIVM). 
     

Anticonceptie 

Tijdens een anticonceptieconsult wordt onderzoek naar SOA verricht indien er sprake is van klachten die passen bij een SOA of pelvic inflammatory disease (PID) en bij een verhoogd risico op een SOA. Ook als een vrouw hier zelf naar vraagt verricht je een SOA-onderzoek. SOA-onderzoek kan bij afwezigheid van klachten plaatsvinden in hetzelfde consult waarin het spiraal geplaatst wordt. Wanneer sprake is van een SOA kan behandeling met het spiraal in situ plaatsvinden. Bij aanwijzingen voor het bestaan van een SOA of PID: plaats het spiraal pas na behandeling, tenzij het gaat om noodanticonceptie (Anticonceptie | NHG-Richtlijnen). 

Voor behandeling van een SOA verwijs je de cliënt door naar de huisarts. Bij zwangeren geldt dat 4-6 weken na start medicatie een controletest verricht wordt.