Nieuwsbericht

23 december 2022

Verloskundige Irena Veringa promoveert vanuit het Research Institute Child Development and Education van de faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Haar proefschrift onder de titel “On fear of childbirth and mindfulness” gaat over een nieuwe benadering van angst voor de bevalling door verloskundigen.

De openbare verdediging van haar proefschrift is op 27 januari 2023 om 16.00 uur in de Agnietenkapel van de UvA te Amsterdam. Deze ceremonie kan live of online worden bijgewoond. De link naar de livestream is: Over bevallingsangst en mindfulness - Universiteit van Amsterdam (uva.nl)De promotiecommissie bestaat uit hoogleraren werkzaam in psychologie, psychiatrie, mindfulness en verloskunde. Na de verdediging wordt dit proefschrift digital beschikbaar gesteld.

Aanleiding en bevindingen promotieonderzoek

De aanleiding voor dit promotieonderzoek werd geboren in Irena’s verloskundigepraktijk. De toename van angst voor de bevalling en de toename van verzoeken van zwangere vrouwen voor niet-urgente obstetrische interventies om de uitdagingen van een bevalling uit de weg te gaan, en de persoonlijke positieve ervaringen met mindfulness inspireerden Irena om een onderzoeksvoorstel te gaan schrijven. 

De belangrijkste bevindingen van haar proefschrift zijn gebaseerd op twee observationele en één gerandomiseerde studie:

  • Angst voor de bevalling heeft een sterke relatie met verzoeken en het ondergaan van niet-urgente obstetrische interventies tijdens de bevalling, zoals epidurale anesthesie en electieve keizersnede.
  • Een één-item-vragenlijst over angst rondom de bevalling en de postpartum periode, die in de eerste helft van de zwangerschap wordt afgenomen, voorspelt beter welke vrouwen een natuurlijke bevalling zullen vermijden dan de W-DEQ-A.
  • De Mindfulness Based Chilbdirth and Parenting (MBCP) training van negen avonden, gegeven door verloskundigen reduceert angst voor de bevalling en catastroferen over baringspijn, en vergroot de acceptatie van baringspijn en verbreedt het open bewustzijn bij zwangere vrouwen met hoge bevallingsangst beter dan de gebruikelijke verloskundige zorg (gesprek over bevallingsangst en het schrijven van een bevalplan).
  • MBCP vermindert de kans op een bevalling door middel van een verzochte keizersnede met 50% en gebruik van epidurale anesthesie met 36%, en verdubbelt de kans op een natuurlijke bevalling bij zwangere vrouwen met hoge bevallingsangst ten opzichte van de gebruikelijke verloskundige zorg.
  • De toename in het open bewustzijn (van een gefixeerde naar reflectieve aandacht) bij zwangere vrouwen met hoge bevallingsangst bleek het sterkste mechanisme te zijn dat leidde tot bevallingen zonder obstetrische ingrepen.
  • MBCP lijkt kosten-effectiever te zijn voor toepassing in verloskundige zorg dan de gebruikelijke verloskundige zorg.

Conclusie

“De resultaten van dit proefschrift wijzen de weg naar een goed uitvoerbare methode voor gebruik in de verloskundige zorg waardoor vrouwen en hun partners meer regie kunnen nemen over de transitie van hun lichaam en psyche rondom de bevalling en waardoor niet-urgente obstetrische interventies sterk verminderd kunnen worden. Dit is grote winst voor de moeder en het kind, en het nieuwe gezin”, concludeert Irena.