Nieuwsbericht

04 november 2022

Eind 2022 en begin 2023 promoveren maar liefst vijf verloskundigen en hier zijn we als KNOV natuurlijk erg trots op. De verdedigingen van de proefschriften zijn openbaar en dus bij te wonen door iedereen die hier interesse in heeft. Via de website en nieuwsbrief delen we de komende maanden de data van de promoties, het onderwerp en -indien mogelijk- de link om de verdediging online te volgen. En we beginnen deze maand met de promotie van Veronique Maas!

Onderwerp promotie

Hoewel de zorg voor een zwangere vrouw in Nederland gemiddeld tussen 8 en 10 weken zwangerschap begint, start de ontwikkeling van de meest essentiële organen al veel eerder in de zwangerschap Acties om de kans op een gezonde zwangerschap te vergroten, moeten daarom zo vroeg mogelijk worden gestart, bij voorkeur vóór de zwangerschap. Preconceptiezorg (PCZ) is een middel om aanstaande ouders te motiveren hun leefstijl te verbeteren en tijdige reproductieve keuzes te maken. Het onderzoek beschreven in dit proefschrift heeft als doel om 1) een nieuwe PCZ-interventie in meerdere gemeenten te introduceren en 2) het effect van deze interventie op leefstijl en bereik onder aanstaande ouders en zorgverleners te evalueren.

Dit proefschrift is gebaseerd op onderzoek uit de APROPOS-II-studie, welke is uitgevoerd tussen 2018 en 2021 in zes gemeenten in Nederland. Deze gerandomiseerde studie had als doel het effect en het proces van een lokale PCZ-interventie op leefstijl en het bereik van PCZ onder aanstaande ouders en zorgverleners te evalueren in vier Nederlandse gemeenten. De interventie bestond uit een tweesporen-aanpak en was zowel gericht op de vraagkant van PCZ (de toekomstige ouders) als op het aanbodkant van PCZ (de zorgverleners). Vooral in regio’s met de grootste bekendheid met de interventie was het verschil in leefstijl voor en na de interventie onder vrouwen het grootst.

Aanbevelingen

In het proefschrift wordt gepleit om PCZ te integreren in een levenslange aanpak om algemene vrouwenzorg in Nederland te verbeteren aan de hand van een ‘vrouwen-consult’. Alleen dan kan PCZ goed verankerd worden in het Nederlandse zorgstelsel. Het ebook van het gehele proefschrift is te raadplegen via de volgende link:  https://www.globalacademicpress.com/ebooks/veronique_maas

Verdediging

De openbare verdediging van het proefschrift vindt plaats op dinsdag 22 november 2022 om 15:30 uur in het Erasmus MC te Rotterdam. De promotie is live te volgen via een livestream: https://youtu.be/UR2-TRb8d_w.