Nieuwsbericht

03 oktober 2022

Afgelopen vrijdag vierde de Academie Verloskunde Maastricht 15 jaar onderzoek in Midwifery Science met een symposium. Op dit symposium presenteerden leden van het lectoraat Midwifery Science de bevindingen van een aantal van hun huidige onderzoeken.

Onderzoek met impact; mét en vóór het werkveld. Dat is waar het onderzoek van de Academie Verloskunde Maastricht voor staat en dat kwam in het symposium ruim naar voren. Relevant onderzoek dat aansluit op de huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen binnen de geboortezorg. De Academie Verloskunde Maastricht heeft de ambitie om vanuit onderzoek kennis te ontwikkelen en te verspreiden en daarmee een bijdrage te leveren aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs, competente verloskundige professionals en innovatieve, waardegedreven geboortezorg. Praktijkgericht onderzoek vanuit een intensieve vraaggerichte samenwerking met de beroepspraktijk en de zwangeren is hierbij de kracht.

Vijftien jaar geleden legde de Academie Verloskunde Maastricht - onder de bezielende leiding van de huidige lector en hoogleraar Marianne Nieuwenhuijze - de basis voor een eigen, verloskundige onderzoeksgroep binnen de Academie. Inmiddels is het lectoraat Midwifery Science uitgegroeid tot een succesvolle en enthousiaste onderzoeksgroep met een eigen gezicht. Met onderzoek gericht op twee programma lijnen: 1) zorginnovaties voor een gezonde start en 2) een goede evidence based onderbouwing van verloskundig handelen met als basis de fysiologisch verloskunde.

In de ochtend presenteerden de leden van het lectoraat Midwifery Science Maastricht onderzoeken in het kader van de sociale verloskunde, zoals de projecten Samen voor gezondheid en Zorg afstemmen op gezondheidsvaardigheden in de geboortezorg. De resultaten van dit onderzoek ondersteunen zorgverleners om hun zorg beter af te stemmen op a.s. ouders in kwetsbare omstandigheden.

’s Middags kwamen onderzoeken aan bod die passen bij het actuele thema Juiste zorg op de juiste plek. Onderzoekers presenteerden bevindingen van projecten, zoals VALID een verkenning naar de onderliggende mechanismen bij praktijkvariatie rondom inleiden van de baring, en het VECAS-onderzoek naar de invloed van maternale lengte op het geboortegewicht voor de neonaat.

Meer informatie over dit 15-jarig bestaan is te lezen in het magazine dat is te downloaden via de website (https://www.av-m.nl/over-ons/nieuws/onder-handen-magazine-2). Meer details over de onderzoeken is terug te vinden op de website van het lectoraat Midwifery Science Maastricht (https://www.av-m.nl/lectoraat).