Nieuwsbericht

06 december 2016

Begin 2017 start een subsidieregeling 'Preventiecoalities voor gemeenten en zorgverzekeraars' die samen gericht aan de slag gaan voor risicogroepen in de wijk. Hiervoor is € 14,4 miljoen beschikbaar. Het gaat dan om groepen waarbij de kans groter is op het ontstaan of verergeren van gezondheidsproblemen. Kwetsbare zwangeren is daarbij een belangrijke groep waar nog veel winst valt te behalen voor de geboortezorg.

Multidisciplinair preventiebeleid

In maart 2016 liet de Inspectie voor de Gezondheidszorg weten dat er in alle 80 Verloskundige SamenwerkingsVerbanden (VSV's) nog dit jaar een multidisciplinair preventiebeleid moet zijn ontwikkeld en ingevoerd. Op verzoek van minister Schippers ontwikkelt het College Perinatale Zorg nu een plan van aanpak 'Preventie voor gezond zwanger worden en zwanger zijn', met specifieke aandacht voor kwetsbare zwangeren.

De KNOV is - in samenwerking met een multidisciplinaire werkgroep, bezig met de ontwikkeling van een handreiking voor de zorg voor kwetsbare zwangeren - waarbij het opzetten van een lokaal netwerk vanuit een VSV centraal staat.

Belangrijke rol geboortezorg bij preventie

Maak aan de gemeente kenbaar welke belangrijke rol de geboortezorg kan spelen bij preventie. Wanneer de verloskundige keten bij gemeenten op het netvlies staat, kunnen plannen en projecten in 2017 makkelijker meegenomen worden.

Laat uw stem horen bij gemeenten! Het krachtigste effect bereikt u als u dat VSV- breed, samen met de GGD/JGZ.

Achtergrondinformatie

De komende vijf jaar is €21,9 miljoen extra beschikbaar voor het 'Nationaal Programma Preventie'. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport willen hiermee preventie in de zorg en de maatschappelijke beweging die op gang is gekomen bij 'Alles is Gezondheid…' verder stimuleren.

Het Nationaal Programma Preventie is gestart in 2014 en heeft als doel de groei van het aantal mensen met chronische ziekten te verminderen en sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen. De focus ligt daarbij op minder alcohol, roken, depressie, diabetes, overgewicht en meer bewegen. Binnen het programma 'Alles is Gezondheid…' gaan organisaties uit de samenleving zelf aan de slag met gezondheid van hun werknemers, mensen in de wijk, op school, hun sporters of fans door middel van een pledge. Naast deze maatschappelijke beweging is het Nationaal Programma Preventie breder: wet- en regelgeving valt er onder (rookverbod en de leeftijdsgrens voor het verkopen van alcohol en tabak). En daarnaast zijn er diverse projecten die een gezonde leefstijl stimuleren (jongeren op gezond gewicht, sport en bewegen in de buurt).