Evenement

13 oktober 2022

Deze training is volgeboekt. Je kunt je nog wel inschrijven voor training 2

In de driedaagse training toetsgroepbegeleiders verloskundigen (TGB) leer je hoe je gezamenlijk met jouw collega's jouw eigen handelen kunt vergelijken met het handelen van jouw collega's en vervolgens hoe je deze kunt toetsen aan nieuwe standaarden en onderzoeken.

Het doel van de training TGB is het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Hiervoor kun je verschillende methodieken gebruiken zoals intercollegiale toetsing verloskundigen, casuïstiekbespreking en intervisie.

Opzet training

De training is zo opgezet dat je na afloop van de training zelfstandig een toets groep kan begeleiden. Dit geldt voor zowel de ITV-cyclus als de casuïstiekbespreking.

Voorwaarden

Wij adviseren je de onderstaande voorwaarden grondig door te lezen voordat je je definitief aanmeldt.

Voorwaarden

  • 3 verplichte face to face cursusdagen. Accreditatie wordt alleen verleend wanneer de cursist op alle 3 trainingsdagen volledig aanwezig is en actief deelneemt: 16 punten (10 punten voor cluster A en 6 punten voor cluster C)
  • De kosten voor deelname van de cursist aan de training bedragen 545 euro (incl. BTW). Reis- en parkeerkosten zijn voor rekening van de cursist.
  • De cursist kan de training kosteloos annuleren tot 1 maand voor aanvang van de eerste trainingsdag. Daarna is de cursist het volledige cursusbedrag ad 545 euro verschuldigd, ongeacht of de cursist wel, niet of gedeeltelijk aan de training deelneemt.

Regionale inzet als TGB MIO

  • Na het volgen van de training TGB MIO heb je de bagage om voorzitter te zijn en de kwaliteit te bewaken van regionale toetsgroepen MIO.
  • Jouw inzet als TGB MIO is afhankelijk van de vraag vanuit de toetsgroep(en). Je hebt vanuit de KNOV geen garantie om als TGB te worden ingezet.
  • Je maakt zelf met de toetsgroep afspraken over honorering van de werkzaamheden als TGB.

Ben je lid? Log in en ga naar KNOV Agenda, klik op het evenement en op Inschrijven. Je gegevens worden dan automatisch ingevuld.