KNOV Winkelmandje (0) Menu

Wie neemt namens de KNOV deel aan een RIVM-werkgroep Prenatale Screening?

11 december 2014

Bent praktiserend verloskundige in de 1e en/of 2e lijn? Hebt u affiniteit met echoscopie? Doet u zelf nekplooimetingen en/of SEO’s? En wilt u graag meedenken om de kwaliteit te verbeteren rondom de counseling en de voorlichting? Dan is dit uw kans om daar zelf een steentje aan bij te dragen!

De KNOV is op zoek naar  verloskundigen met een hart voor de 1e lijn, maar die ook de belangen voor verloskundige zorg in de 2e lijn kunnen behartigen. Wie neemt deel aan een werkgroep voorlichting en deskundigheid bevordering Prenatale Screening RIVM en vertegenwoordigt zo haar beroepsgroep?

Inhoud en ondersteuning van de werkgroep

Over de taken van de taken van de werkgroep voorlichting en deskundigheidsbevordering van het RIVM, kunt u meer lezen op de website van het RIVM

De KNOV- klankbordgroep PNS zal u ondersteunen in de uitvoering van de taken van de werkgroep avn het RIVM. De KNOV- klankbordgroep PNS bestaat uit:

  • KNOV-afgevaardigden uit de besturen van de regionale centra
  • KNOV- afgevaardigden van de werkgroepen PNS van het RIVM
  • Experts op het gebied van echoscopie en prenatale screening

De knelpunten en ontwikkelingen in de prenatale screening binnen het verloskundig werkveld worden besproken in de KNOV -klankbordgroep PNS. De Klankbordgroep komt 4 x per jaar bijeen.

Vergoeding

De deelnemers ontvangen, indien gewenst, een vergoeding op basis van de regeling vacatiegelden van het RIVM per vergadering waaraan zij hebben deelgenomen. Ook is er een vacatiegeldregeling voor de leden van de KNOV- klankbordgroep PNS.

Aanmelden

Hebt u belangstelling voor de werkgroep? Stuur dan een mail naar Angelique Wils, KNOV-beleidsadviseur belangenbehartiging én verloskundige: awils@knov.nl. Ook met vragen over de werkgroep kunt u bij haar terecht. 

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur