KNOV Winkelmandje (0) Menu

Veldraadpleging actualisatie samenwerkingsafspraken integrale geboortezorg (voorheen VIL)

Om te inventariseren welke wensen en vragen er zijn rondom actualisatie van de samenwerkingsafspraken, organiseert het CPZ op woensdag 12 juni van 17.30u tot 21.00u een veldraadpleging over het actualiseren van de samenwerkingsafspraken integrale geboortezorg.

Let op! Hiermee komt de eerder aangekondigde bijeenkomst van 15 mei te vervallen.

De Zorgstandaard Integrale Geboortezorg geeft aan: 'In de toekomst zal de Verloskundige Indicatielijst (VIL) door de betrokken beroepsgroepen stapsgewijs worden omgevormd naar een stelsel van zo mogelijk multidisciplinaire richtlijnen die zullen dienen als basis voor zorgpaden op lokaal niveau'. (blz. 61).

U bent van harte uitgenodigd om mee te denken over de volgende vragen:

 • Wat moet geregeld worden in deze afspraken en waarom?
 • Op hoofdlijnen: wat moet centraal en wat decentraal geregeld worden?
 • Wat valt er binnen de normen, bevoegd- en bekwaamheden van betrokken professionals?
 • Op welke punten ligt de discussie nog?
 • Hoe gaan de regio’s hier nu mee om?
 • Wat hebben regio’s nodig aan landelijke afspraken zodat in de regio’s niet steeds het wiel opnieuw uitgevonden hoeft te worden?
 • Hoe kunnen we de afspraken enigszins toekomstbestendig maken of moeten we juist zaken stevig vastleggen en regelmatig herijken?

U kunt zich voor deze veldraadpleging aanmelden door een mail te sturen naar cpz@collegepz.nl. Uiterlijk een week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u de definitieve agenda.

We hopen u op 12 juni te mogen ontvangen, want uw mening over dit belangrijke onderwerp telt. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen een afgevaardigde te sturen namens uw VSV.

Adres: Oudlaan 4, 3515 GA, Utrecht
Voor wie: zorgverleners geboortezorg

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid