KNOV Winkelmandje (0) Menu

Richtlijn ‘Beeldvorming met ioniserende straling’

Eind 2018 is de ontwikkeling van de richtlijn ‘Beeldvorming met ioniserende straling’ op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) gestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar.

Wat?

Het doel van de richtlijn is het bevorderen van een heldere dialoog tussen arts en patiënt over stralingsrisico’s van beeldvorming met röntgenstraling of radioactieve stoffen en het verminderen van praktijkvariatie bij het gebruik van afscherming. In de eerste plaats wordt ingegaan op het inschatten van de stralingsrisico’s van verschillende beeldvormende onderzoeken (eerste module). Verder wordt beschreven wanneer en hoe de patiënt over deze stralingsrisico’s kan en moet worden geïnformeerd (tweede module). De richtlijn beschrijft tot slot de voor- en nadelen van extra afscherming van straling en geeft aan wanneer deze middelen wel en niet gebruikt moeten worden (derde module).

Wanneer?

De commentaarfase loopt tot 22 mei 2020.

Hoe?

Download hieronder de conceptrichtlijn en het bijbehorende commentaarformulier en mail het ingevulde formulier uiterlijk 15 mei 2020 naar swalgemoed@knov.nl.

Wat levert het op?

Door uw commentaar is een betere afstemming tussen de betrokken beroepsgroepen mogelijk over dit onderwerp. U raakt bekend met de richtlijn (zie met name pagina’s 20, 21, 22, 29, 31, 36, 38, 40 en 41). De werkelijk bestede uren kunt u noteren in het Kwaliteitsregister onder 'overige activiteiten' (categorie D). Dit dient u zelf in te voeren.

  • Conceptrichtlijn Beeldvorming met ioniserende straling (pdf) (800 KB alleen voor leden)
  • Commentaarformulier richtlijn Beeldvorming ioniserende straling (word) (152 KB alleen voor leden)

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid