KNOV Winkelmandje (0) Menu

Regiotour 2015 - Waarover wilt u met het bestuur in gesprek?

27 augustus 2015

In het najaar trekt het bestuur weer het land in om met haar leden in gesprek te gaan. Het bestuur heeft een aantal onderwerpen geselecteerd die actueel en mogelijk interessant zijn voor u. Laat vóór vrijdag 4 september weten welk thema u het meest aanspreekt. 

Vul de korte enquête (slechts 4 vragen) in zodat het bestuur weet wat voor u belangrijk is. Het bestuur spreekt u graag in het najaar.

Opzet Regiotour

De invulling van de Regiotour is dit najaar anders:

 • Start met een centraal thema; zie voor meer informatie 'Keuzes centraal thema'. Het uiteindelijke thema bepaalt u gezamenlijk door de vragenlijst in te vullen
 • Splitsing van deelnemers in twee groepen waarbinnen gesproken wordt over onderstaande twee onderwerpen. Uw interesse in een onderwerp kunt u ook aangeven in de enquête.  Zie voor meer informatie 'Twee onderwerpen' 
 • Gezamenlijke afsluiting met een update van actuele KNOV-ontwikkelingen, een vragenronde  en een borrel

Data, locaties & aanmelden

De Regiotour is van half oktober tot half november (18.00 - 21.00 uur) op verschillende locaties in Nederland. Leden kunnen zich gratis aanmelden via de website vanaf 10 september. Dan is ook het door u bepaalde thema bekend. 

Keuzes centraal thema

U kunt voor de inhoud van de Regiotour kiezen uit 6 thema's: 

 1. Elkaar versterken in de eerste- en tweedelijn
  Verloskundigen in de eerste en tweedelijn kunnen elkaar meer versterken en van elkaar leren. Een eerste stap kan zijn door een ’mentor - buddy -systeem’ op te zetten. Wat is de meerwaarde hiervan en hoe zou de KNOV hierin kunnen ondersteunen?
 2. Aan de slag met het VSV -pakket 'Minder leven voelen'
  Sinds eind 2013 is er nieuwe richtlijn voor ‘Verminderde kindsbewegingen tijdens de zwangerschap’. Deze bevat aanbevelingen voor instructies aan cliënten, over verloskundig onderzoek bij een melding van afname van kindsbewegingen en over samenwerking tussen eerste en tweede lijn. Deze zomer introduceerden we het VSV-implementatiepakket van de KNOV en NVOG. Wat houdt het pakket in en hoe kunt u hiermee aan de slag?
 3. E-health kansen
  Nieuwe diagnostische (e-health) apparatuur maken het mogelijk om zwangeren langer in de eerste lijn te begeleiden zoals CTG-lezen in de thuissituatie. Een ontwikkeling waar we als KNOV graag op inhaakt. Wat zijn nieuwe, inspirerende en bewezen toepassingen van e-health? En wat betekent dit voor de toekomstige verloskundige zorg? 
 4. Praktijkvariatie in Nederland
  Uit onderzoek komt naar voren dat er grote verschillen zijn tussen verloskundige praktijken in de mate waarin zij vrouwen verwijzen tijdens de bevalling (tussen de 15% en 80%). Hoe komt het dat deze verschillen zo groot zijn? Heeft u inzicht en kennis van verwijzingsgedrag in uw eigen regio of van uw praktijk? Dit is belangrijke spiegelinformatie voor uw verloskundige (praktijk) maar ook relevante input voor de gesprekken over regionale vormgeving van de zorg. 
 5. Zorgstandaard, hoe nu verder?
  De Zorgstandaard is een gezamenlijk document van en voor alle partijen in de geboortezorg. Implementatie van de Zorgstandaard staat in 2016 centraal aangezien eind 2015 de besluitvormingsronde van de Zorgstandaard onder de CPZ- partijen plaatsvindt. Wat betekent dit straks voor u in de praktijk en kan de KNOV voor u betekenen?
 6. Omgaan met kwetsbare zwangeren
  De Inspectie voor de Gezondheidszorg (2014) constateert dat gezien de perinatale uitkomsten, de aandacht en zorg aan vrouwen in achterstandssituaties de afgelopen jaren is achtergebleven. En dat terwijl bekend is dat bij de groep kwetsbare zwangeren meer babysterfte voorkomt en meer interventies. Er zijn initiatieven waar instrumenten worden ontwikkeld die ook voor andere regio's relevant kunnen zijn. Daar gaan we met u over in gesprek.

Geef uw keuze aan via de korte enquête.

Twee onderwerpen

Tijdens de Regiotour worden de deelnemers verdeeld in twee groepen. De twee groepen praten over één van de onderstaande onderwerpen (geef uw voorkeur aan in de vragenlijst):

 • De route naar het specialistenregister, wat staat u te wachten? 
  Klinisch verloskundigen nemen een belangrijk deel van de zorg aan vrouwen op zich die wegens pathologie verwezen zijn. Dat vraagt aanvullende deskundigheden op het gebied van de medische begeleiding. De KNOV en NVOG willen erkenning voor de speciale positie van klinisch verloskundigen. De stuurgroep KNOV -NVOG Klinisch Verloskundigen werkt aan de totstandkoming van het specialistenregister en het oprichten van een opleiding HBO-master Klinische verloskunde. Wat betekent dit straks voor u? In samenwerking met het Platform Klinisch Verloskundigen praten we met u hierover.
 • Ins en outs van organisatiemodellen
  De geboortezorgmodellen zijn een middel om op regionaal niveau integrale zorg vorm te geven. We laten u de verschillende modellen zien, wij geven aan welke modellen onze voorkeur hebben en welke aandachtspunten belangrijk zijn alvorens met dit model te gaan werken.
  Wij gaan met u het gesprek aan wat de voor-en nadelen van de verschillende modellen zijn en welke handvatten u nodig heeft om met een van de modellen aan de slag te gaan.

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur