KNOV Winkelmandje (0) Menu

Neem deel aan de werkgroep Astma en Zwangerschap

De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en tuberculose (NVALT) start binnenkort met de ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn Astma en zwangerschap.

Het doel is het ontwikkelen van een breed gedragen richtlijn met betrekking tot het beleid bij zwangere vrouwen of vrouwen met een zwangerschapswens die astma hebben. De richtlijn geeft aanbevelingen voor het te volgen beleid met betrekking tot medicatiegebruik voor, tijdens en na de zwangerschap en tijdens borstvoeding, de optimale begeleiding en monitoring van deze vrouwen en de organisatie van zorg voor deze specifieke patiëntengroep.

De richtlijn wordt ontwikkeld conform het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit.

De NVALT heeft de KNOV gevraagd te participeren in de werkgroep. Hiervoor zoeken wij een verloskundige met minimaal een masteropleiding.

Wat wordt er van u verwacht?

Van een werkgroeplid wordt het volgende verwacht:

 • geen conflicterende belangen te hebben die de onafhankelijkheid van de richtlijnwerkgroep in gevaar kunnen brengen;
 • het voorbereiden en bijwonen van de werkgroepvergaderingen (6 bijeenkomsten van gemiddeld 2,5 tot 3 uur);
 • zich te verdiepen in evidence-based richtlijnontwikkeling;
 • het selecteren van literatuur;
 • het schrijven van tekst(en) voor de conceptrichtlijn;
 • het lezen en beoordelen van conceptteksten (samenvatting en beoordeling literatuur en evidence-tabellen) opgesteld door de adviseur(s) van het Kennisinstituut;
 • het lezen en bediscussiëren van conceptteksten van andere werkgroepleden;
 • indien nodig te participeren in de ontwikkeling van bij de richtlijn behorende aanverwante producten, zoals een implementatieplan. Dit kan het bijwonen van extra vergaderingen met zich meebrengen;
 • bereid te zijn te werken in een digitale projectomgeving;
 • het informeren en raadplegen van de achterban gedurende het ontwikkeltraject.

Meer informatie en aanmelden

De looptijd van het project is 24 maanden. Deelnemers krijgen een vergoeding van vacatiegelden op basis van bijgewoonde bijeenkomsten.

De eerste werkgroepbijeenkomst vindt plaats op:

Dinsdag 10 december van 16.00 tot 18.30 uur

Bar Beton, Stationshal 9 (1e verd.) 3511 CE Utrecht.

Aanmelden kan bij Marjolein Udo (mudo@knov.nl). Graag voor 22 november 2019. Na aanmelden ontvangt u van de KNOV een mandaatformulier en een belangenverklaring.

Meer informatie vindt u in bijgevoegde uitnodigingsbrief van de NVALT.

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid