KNOV Winkelmandje (0) Menu

Meedenken over de inbedding van pREGnant in de geboortezorg?

De Coalitie Zwangerschapsregister*, waar de KNOV ook aan deelneemt, zoekt zorgverleners die willen meedenken over hoe pREGnant kan bijdragen aan betere verloskundige zorg.

Medicijngebruik in de zwangerschap; wat kan wel, wat niet, wanneer is het beter te stoppen en waarom? Elke verloskundige heeft haar eigen manier om zo goed mogelijk antwoord te geven op deze alledaagse vragen. Idealiter komt er landelijke, uniforme en volledige informatie over de veiligheid van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode. Wilt u meedenken hoe pREGnant kan bijdragen aan betere verloskundige zorg?

Waarom

Om de kennis over gebruik van voorgeschreven geneesmiddelen en zelfzorgproducten te vergroten worden zwangere vrouwen gevraagd mee te doen aan pREGnant. Door de gegevens van zo veel mogelijk vrouwen vast te leggen, leren we van alle ervaringen die reeds in de praktijk met geneesmiddelengebruik opgedaan wordt. Als aanvulling op kennis die al beschikbaar is uit de literatuur, komt er hierdoor betere informatie beschikbaar, waarmee u als zorgverlener betere adviezen kunt geven. En waardoor zwangere vrouwen bewustere en weloverwogen keuzes kunnen maken.

Om een plan van aanpak op te stellen dat aansluit bij de praktijk, wil de Coalitie Zwangerschapsregister met experts van gedachten wisselen over het gebruik, de implementatie en de toepassing van pREGnant. Er wordt ingegaan op wat er nodig is om het gebruik van pREGnant te stimuleren en op welke manier de kennis die opgedaan wordt het best toepasbaar zullen zijn voor de betrokken vrouwen, zorgprofessionals en onderzoekers.

Wat en wanneer

De Coalitie Zwangerschapsregister wil met verloskundigen en andere zorgverleners tijdens een klankbordsessie brainstormen over hoe pREGnant het beste kan worden geïmplementeerd en toegepast in de geboortezorg. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 22 januari 2020 in Domus Medica. Ter compensatie ontvangt u vacatiegelden conform het reglement van de KNOV.

Aanmelden

Aanmelden kan door uw gegevens te mailen naar eva@womeninc.nl onder vermelding van ‘Aanmelding klankbordsessie’.

*Wat doet de Coalitie Zwangerschapsregister?

De Coalitie Zwangerschapsregister bestaat uit Bijwerkingencentrum Lareb, WOMEN Inc., de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Ons doel is om een flinke impuls te geven aan de zichtbaarheid en duurzame inbedding van het pREGnant register in de geboortezorg.

· Bijwerkingencentrum Lareb is het Nederlandse meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen. De Teratologie Informatie Service (TIS) maakt onderdeel hiervan uit en is het kenniscentrum op het gebied van mogelijke effecten van geneesmiddelgebruik op de zwangerschap, het ongeboren kind en de borstvoeding. Naast het verstrekken van onafhankelijke informatie aan zorgverleners en patiënten heeft de TIS als taak de kennis op dit gebied te vergroten. Dit gebeurt middels pREGnant. Lareb werkt in opdracht van de Nederlandse overheid en is een onafhankelijke stichting.
· WOMEN Inc. is een agenderend netwerk dat de kansen voor vrouwen vergroot, op de thema’s geld, gezondheid en beeldvorming. Dit wordt gedaan door vrouwen zelf aan te spreken en onderwerpen breder maatschappelijk op de agenda te zetten, bij politici, media, bedrijfsleven, instituten, wetenschappers, overheden.
· De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) is de beroepsvereniging van verloskundigen.
· De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor gynaecologen.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid