KNOV Winkelmandje (0) Menu

Klankbordgroep-plus op 29 januari over herziening onderwijskundig advies PNS

27 januari 2021

Op vrijdag 29 januari vindt er een online klankbordgroep-plus plaats over het onderwijskundig ontwerp van bij- en nascholing voor counselors prenatale screening (PNS). Verloskundigen zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen en hun feedback op de uitgangspunten en uitwerking van het ontwerp te geven.

  Uitgangspunten onderwijskundig ontwerp

  Onderwijsadviesbureau Dekkers herziet in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM het onderwijskundig ontwerp. Ze presenteren in de klankbordgroep het conceptontwerp. In subgroepen vragen ze deelnemers naar hun mening over de inhoud hiervan en de voorwaarden voor implementatie.

  De uitgangspunten uit het ontwerp zijn in het kort:

  • Er komt een geaccrediteerde lijst van scholingsactiviteiten waaruit de counselor zijn scholing kan samenstellen. Een gedeelte van de scholing is verplicht, een gedeelte zit in de keuzeruimte.

  • Kwaliteit van de scholing wordt door een commissie van RIVM, Regionale Centra en beroepsverenigingen beoordeeld ten behoeve van accreditatie.

  • Aanbieders van scholing laten hun training, cursus of e-learning accrediteren en voeren de scholing uit.

  • Counselors nemen de gevolgde scholing op in het kwaliteitsregister (en Peridos) en de Regionale Centra kunnen op basis van behaalde punten de vergunning verlenen of verlengen.

  Meer uitleg over de hoofdlijn van het conceptontwerp vind je in deze korte kennisclip.

  Concept

  De organisatie benadrukt dat er een concept gepresenteerd wordt en dat er technische en praktische voorwaarden voor de uitvoerbaarheid van dit conceptplan zijn. Zo zal er onder andere voldoende draagvlak moeten zijn voor bekostiging van scholing en moet er voldoende scholingsaanbod ontwikkeld kunnen worden. Het plan wordt pas verder uitgewerkt wanneer alle belangrijke partijen akkoord zijn met de uitgangspunten.

  Wil je deelnemen?

  De online klankbordgroep vindt plaats op vrijdag 29 januari 2021 van 09.30-12.00 uur. Je kunt deelnemen via Zoom:

  Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

  Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

  Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

  Word lid

  Contact

  Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

  Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur