KNOV Winkelmandje (0) Menu

Interactieve bijeenkomst Prenataal huisbezoek JGZ

29 april 2021

Verloskundige collega's uit de zorg worden uitgenodigd voor een interactieve Zoom-bijeenkomst rond het prenatale huisbezoek door de JGZ voor kwetsbare gezinnen op woensdag 19 mei, 15.30 - 17.30 uur.

Vraagstelling van de bijeenkomst: Hoe kan de uitvoering van het prenataal huisbezoek (PHB) door de JGZ voor zwangeren in kwetsbare situaties het beste vormgegeven worden, zodat het aansluit bij ouders/gezinnen èn bij de uitvoering?

Het doel van de bijeenkomst is tweeledig: het ophalen van inzichten en adviezen van verloskundige zorgverleners:
1. in het signaleren van en het adviseren over kwetsbaarheden in de zwangerschap.
2. in het versterken van de samenwerking met jeugdgezondheidszorg, gemeenten, wijkteams en/of lokale coalities èn met gezinnen in kwetsbare situaties in de eerste 1000 dagen.

Deze input verwerkt het NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid)in de ‘Handreiking Prenataal Huisbezoek voor zwangeren in een kwetsbare situatie’ in opdracht van het ministerie van VWS .

Vorm: Een korte inleiding of presentatie van het prenatale huisbezoek JGZ voor zwangeren in kwetsbare situaties, gevolgd door een open discussie door de deelnemers onderling, ondersteund door het gebruik van de Mentimeter, onder leiding van het NCJ.

Aanmelden: Stuur een mail naar helpdesk@knov.nl. Je ontvangt een paar dagen voor de bijeenkomst de link voor de ZOOM bijeenkomst en uitleg over het gebruik van de Mentimeter.

Toelichting

Door een wijziging in de wet Publieke Gezondheidszorg krijgen gemeenten de taak om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie. De gemeente belegt deze taak bij de organisatie die nu de Jeugdgezondheidszorg uitvoert. De wetswijziging gaat waarschijnlijk op 1 januari 2022 in.

Het NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid) maakt hiervoor in opdracht van het ministerie van VWS de ‘Handreiking Prenataal Huisbezoek voor zwangeren in een kwetsbare situatie’. Het NCJ heeft een brede expertisegroep bereid gevonden de Handreiking in wording te becommentariëren. Aan deze expertisegroep neemt namens de KNOV Patricia Jansen, SPM preventie, deel. Aanvullend hierop wil het NCJ in een interactieve bijeenkomst met alleen de verloskundig zorgverleners (zowel in het veld als in de ziekenhuizen) de input en ervaringen vanuit de verloskundige zorg ophalen. Juist vanwege de kennis en ervaringen met zwangeren/gezinnen in de eerste 1000 dagen en de rol in signaleren en toeleiden.

Behalve met de verloskundige zorg organiseert het NCJ ook separate bijeenkomsten met de kraamzorg, de jeugdgezondheidszorg en gemeenten.

Het NCJ wil graag van jouw input gebruik maken. Daarom is deze digitale meeting gepland in samenspraak met de KNOV. We hopen op een actieve participatie om de Handreiking goed inhoud te geven en aan te laten sluiten bij het werkveld.

Wij hopen dat je deel kunt en wilt nemen. Mocht je verhinderd zijn, maar wel suggesties of aanbevelingen hebben voor het NCJ, zet ze dan op de mail naar Patricia Jansen (pjansen@knov.nl).

Met vriendelijke groet,

namens het NCJ: Merian Bouwmeester, Lieke van der Meulen, Elle Struijf
namens de KNOV: Patricia Jansen

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur