KNOV Winkelmandje (0) Menu

Gezocht: verloskundigen voor het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven

04 maart 2021

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG) in Eindhoven is een van de
regionale colleges dat belast is met de tuchtrechtspraak in eerste aanleg
ingevolge de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Dit
tuchtcollege is op zoek naar twee leden verloskundigen.

Functieomschrijving

Het RTG in Eindhoven zoekt twee leden verloskundigen die willen deelnemen aan de
behandeling van tuchtklachten door het college. In het tuchtcollege heb je een
rechterlijke functie.

Taken

 • Je neemt deel aan openbare zittingen van het college. Tijdens de zitting lichten de klager en de verweerder hun standpunten toe en stellen de leden van het tuchtcollege vragen aan partijen. Na afloop van de zitting overleg je met de andere leden van het college en komen jullie samen tot een oordeel over de zaak en eventueel een op te leggen maatregel; je controleert voortvarend de schriftelijke uitspraken, die door de juristen worden geschreven;
 • Je neemt deel aan raadkamerzittingen (niet-openbare behandelingen) van het college en komt samen met de andere leden van het college tot een oordeel over de zaak;
 • Je geeft desgevraagd advies over de behandeling van zaken aan het secretariaat van het college;
 • Je neemt deel aan deskundigheidsbevorderende activiteiten die door het college of de colleges worden georganiseerd.

De organisatie

Het RTG is gevestigd in Eindhoven en verhuist medio 2021 naar 's-Hertogenbosch. Het rechtsgebied van het RTG Eindhoven bestrijkt de provincies Noord-Brabant en Limburg.

Aan de behandeling van een zaak wordt doorgaans deelgenomen door de voorzitter-jurist, een lid-jurist en drie leden die behoren tot de in artikel 3 van de Wet BIG genoemde beroepsgroepen, afhankelijk van de beroepsgroep waartoe de verweerder in de procedure behoort. Het college wordt daarbij ondersteund door een secretaris, die een adviserende stem heeft.

Eisen

Voor benoeming van leden-beroepsgenoten gelden als vereisten:

 • Actuele kennis van je vakgebied;
 • Ten minste vijf jaar relevante ervaring in de verloskunde, naar verwachting nog een aantal jaren werkzaam in de praktijk en substantieel werkzaam in het beroep waarvoor je bent geregistreerd;
 • Een uitstekende reputatie en draagvlak binnen de eigen beroepsgroep;
 • Opleidingsbevoegdheid strekt tot aanbeveling;
 • Er is in het verleden geen tuchtrechtelijke maatregel aan je opgelegd; een tuchtrechtelijke waarschuwing hoeft echter geen belemmering te zijn;
 • VOG-verklaring; deze wordt in de loop van de procedure aangevraagd;
 • Het vermogen om, ook onder druk vanuit de eigen beroepsgroep, onafhankelijk en onbevooroordeeld, zonder aanzien des persoons, een oordeel te formuleren.

Het college kan in een specifiek geval aanvullende eisen stellen. Er kan worden gevraagd naar referenties.

Vereiste competenties

 • Analytisch vermogen
 • Integriteit
 • Rechterlijke attitude
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Goed kunnen luisteren
 • Bereidheid en vermogen tot samenwerken
 • Empathie

Honorering en benoeming

De honorering vindt plaats op basis van vacatiegeld. Reiskosten worden vergoed.

Benoeming geschiedt bij ministerieel besluit op aanbeveling van het college voor een periode van zes jaren. Herbenoeming is mogelijk. Tot de benoemingsprocedure behoort een gesprek met een vertegenwoordiging van het college.

Interesse?

Heb je interesse in deze vacature, stuur dan voor maandag 29 maart 2021 een motivatiebrief en curriculum vitae naar Axel van Venrooij, avanvenrooij@knov.nl.

De KNOV zal kandidaten voordragen aan het RTG in Eindhoven.

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur