KNOV Winkelmandje (0) Menu

Gezocht: een lid voor de Commissie Kwaliteitsbeleid (klinisch verloskundige)

06 juli 2021

Binnen het werk van de KNOV neemt het kwaliteitsbeleid een belangrijke plaats in. Met dit beleid beoogt de KNOV hoogwaardige kwalitatieve zorg door verloskundigen te faciliteren. Onder andere door de ontwikkeling en het implementeren van richtlijnen, en door verschillende projecten die bijdragen aan de kwaliteit van verloskundige zorg. Voor dit soort projecten zijn de kwaliteitsgelden verloskunde beschikbaar. Hiervoor kan de KNOV een subsidieaanvraag doen bij ZonMw.

De Commissie Kwaliteitsbeleid heeft een belangrijke rol in dit proces. Deze commissie is door de KNOV ingesteld om de projecten inhoudelijk te beoordelen, het bestuur over de subsidieaanvraag te adviseren en de voortgang inhoudelijk te monitoren. Zij kan hierbij zo nodig advies vragen aan externe deskundigen. Er is een plek vrij gekomen voor een klinisch verloskundige, die zitting wil nemen in deze commissie.

Over de commissie en de activiteiten

De commissie vergadert vier keer per jaar, waarbij zij twee keer per jaar potentiële projecten tegen het licht houden en twee keer per jaar een subsidieaanvraag voor de kwaliteitsgelden verloskunde beoordelen. De voorbereidingstijd vraagt ongeveer vier dagdelen per vergadering, waarvoor vacatiegeld beschikbaar is.

De commissie bestaat uit verloskundigen uit de eerste lijn en de klinische setting, organisaties die cliënten vertegenwoordigen en een afvaardiging van ZonMw en Zorgverzekeraars Nederland. We streven naar een gelijke verhouding tussen eerstelijnsverloskundigen en klinisch verloskundigen.

De KNOV werkt graag nauw samen met de leden bij het maken van beleid of het formuleren van standpunten die de leden in het bijzonder of de geboortezorg in het algemeen aangaan. We doen dat in werkgroepen, klankbordgroepen en commissies. Hiermee waarborgen wij het draagvlak voor de koers van de KNOV. We willen dat een lid in maximaal twee groepen zit.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie?

Neem dan contact op met Rosanne van der Sterre via rvadersterre@knov.nl of stuur Rosanne uiterlijk 13 augustus een korte motivatie en je cv.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur