KNOV Winkelmandje (0) Menu

Deel uw best practices met de kerngroep van het Platform Klinisch Verloskundigen

18 februari 2016

Tussen klinisch verloskundigen werkzaam in de verschillende ziekenhuizen zit een grote variatie in rollen en taken die er verricht worden. De kerngroep van het PKV wil meer inzicht krijgen in de zorg die een klinisch verloskundige verleent. Zo hopen we handvatten te krijgen waarmee we de positie van klinisch verloskundigen kunnen verbeteren. 

De kerngroep van het PKV doet een oproep aan alle klinisch verloskundigen (lid of geen lid) om hun best practices te delen. Zo werken we gezamenlijk aan het verbeteren van de positie van klinsich verloskundigen.

Inventarisatie van best practices

Wat mag men van een klinisch verloskundigen verwachten? En wanneer is een klinisch verloskundige geauthoriseerd voor een voorbehouden handeling of het zelfstandig uitvoeren van een protocol? Dit sluit aan op het advies van de Leidraad voor protocol positie klinisch verloskundigen (jan. 2014). De leidraad legt binnen de kliniek de positie van de klinisch verloskundige vast en geeft duidelijkheid over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de gynaecoloog en de klinisch verloskundige. De normering vindt onder andere plaats rond de implementatie van het specialistenregister.

Best practices uit het land geven mede richting aan deze normering. Met de inventarisatie van de best practices kan de KNOV u en uw team klinisch verloskundigen handvatten geven om u te profileren en positioneren, bijvoorbeeld door uw rol op te eisen binnen bepaalde zorg in de kliniek en of bij het vormgeven van de integrale zorg. 

Deel uw best practice!

Voor deze inventarisatie doet de kerngroep van het Platform Klinisch Verloskundigen een oproep want ook uw team van klinisch verloskundigen heeft ongetwijfeld één of meerdere best practices! Denk hierbij aan een specifieke poli, een regio-opzet waarbij alle ketenpartners betrokken zijn, een aandeel in de organisatie van een coöperatie waar u trots op bent, een organisatievorm waar de klinisch verloskundige een duidelijke plaats inneemt enzovoorts. We weten dat een best practice geen 100% succesverhaal kan zijn. Juist ook de punten waarop het anders is gelopen dan u wilde, zijn van belang voor anderen.

Het is ook mogelijk dat u een initiatief niet van de grond krijgt of geen idee hoe een voorstel uit te werken. Ook daar zijn we nieuwsgierig naar. 

De kerngroep wil de verzamelde informatie registreren en een aantal voorbeelden worden verder uitgediept. Het is mogelijk om de gegevens van ziekenhuizen en personen te anonimiseren. Voor de uitwerking hiervan krijgen we de hulp van een onderzoeksjournalist. Door mee te werken helpt u collega’s en krijgt u meer inzicht in de mogelijkheden om uw best practice verder uit te rollen.

Vragen over best practices

U kunt ons helpen door de volgende vragen te beantwoorden over één of meerdere best practices:

 1. Hebt uw ziekenhuis een best practice waarin een klinisch verloskundige een rol speelt? Kunt u meer vertellen over de inhoud en specifieke rol van de klinisch verloskundige binnen deze best practice?
 2. Is er een klinisch verloskundige met een voorbeeldfunctie binnen uw team en wat maakt dat u dat vindt?
 3. Waar bent u trots op binnen uw werk en wat heeft u team bereikt
 4. Kent u een ziekenhuis met een best practice waar u meer over zou willen weten?
 5. Hebt u een idee voor een best practice? Zo ja, wilt u deze beschrijven? Wat helpt u deze best practice vorm te geven? Welke knelpunten verwacht u?
 6. Werkt u in een perifeer ziekenhuis of een academisch ziekenhuis?
 7. Mogen wij u benaderen om deze best practice(s) verder uit te diepen? 

We waarderen het zeer als u uw collega's attendeert op deze oproep, ook als zij geen lid zijn van de KNOV. U kunt uw reactie sturen naar Jeanette van Capelleveen: jvancapelleveen@knov.nl

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur