KNOV Winkelmandje (0) Menu

Zorg moet beter, ook bij lagere babysterfte

20 maart 2012

Met dit bericht kopte het Nederlands Dagblad van maandag 19 maart. Het artikel is onder andere ook gepubliceerd in de Twentsche Courant Tubantia en het Noord Hollands Dagblad en is geschreven door Frouke Tamsma. Deze journaliste spreekt over een oorzakelijk verband tussen de daling van de babysterfte en een grote verschuiving van verantwoordelijkheden tussen verloskundigen en gynaecologen. Hiermee bedoelt zij dat “de bemoeienis van gynaecologen met zwangerschap en geboorte is toegenomen, en die van verloskundigen is afgenomen”. Tamsma baseert haar bevindingen uit de gegevens van de Jaarboeken van de Perinatale Registratie Nederland (PRN).

Wij zijn het geheel eens met de krantenkop 'Zorg moet beter, ook bij lagere babysterfte’ van het Nederlands Dagblad. De geboortezorg kan en moet gewoon beter. Maar wij kunnen ons niet vinden in onjuiste causale verbanden die in het artikel worden gegeven voor de verklaring van de daling van de babysterfte.

Tamsma interpreteert voor haar eigen 'analyse' tamelijk eendimensionaal de PRN-cijfers en zij legt oppervlakkig causale verbanden. Er is een daling in sterftecijfers en het aantal verwijzingen van verloskundigen naar gynaecologen neemt toe, dus ….. Vervolgens nemen andere kranten moeiteloos of kritiekloos deze berichtgeving over en ontstaat een 'hype’. Deze eendimensionale aanpak betreft ook de opmerking van Frouke dat verloskundigen risico’s niet goed vaststelden en dat nu beter doen.

Los van alle nuances die je kunt maken bij deze niet- wetenschappelijke analyse van een journalist, is het goed te weten dat uit een recente wetenschappelijke studie (Offerhaus) blijkt dat het aantal urgente verwijzingen (verwijzingen met een acuut karakter) de afgelopen tien jaren stabiel is. Niet urgente verwijzingen, bijvoorbeeld voor pijnbestrijding of bij niet vorderende ontsluiting, zijn wel gestegen. Offerhaus baseert haar studie op de verwijzingen van de verloskundige naar de gynaecoloog, zoals vastgelegd door de PRN. Deze PRN-gegevens zijn interessant om verder te analyseren en mogelijk voldoende indicatie dat verloskundigen risicoselectie goed uitvoeren. Daarnaast is het IGZ-onderzoek waarin wordt vastgesteld dat slechts 25% van de ziekenhuizen 7 keer 24 uur binnen 15 minuten acute zorg kunnen leveren, waardevol om nader te evalueren op effecten.

Zoals eerder gezegd, zijn wij het geheel eens met de krantenkop 'Zorg moet beter, ook bij lagere babysterfte’. Dat we daarbij ook goed moeten bewaken dat de zorg niet verslechtert, spreekt voor zich. In die zin zijn we ook blij dat de minister heeft uitgesproken dat behoud van een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van acute verloskundige zorg in ziekenhuizen een absolute noodzaak is. Een situatie zoals die nu blijkbaar in Engeland dreigt volgens Mail Online, namelijk dat grotere reisafstanden het sluiten van geboortecentra en een oplopend tekort aan verloskundigen tot een groter aantal keizerseden leidt, moet in ons land worden voorkomen!

Het artikel 'Zorg moet beter, ook bij lagere babysterfte' van het ND van 19 maart 2012 is ook te lezen op de website van Tubantia onder de kop: 'Minder babysterfte door grote oplettendheid' van zaterdag 17 maart 2012.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur