KNOV Winkelmandje (0) Menu

Vervolgstappen rondom CTG

18 juni 2020

Op basis van de ervaringen van de verloskundigen uit de pilot regio’s, gaat de KNOV in gesprek met de NVOG en het Zorginstituut om tot een landelijk multidisciplinair kwaliteitsbeleid over antenataal CTG in de 1e lijn te komen. Hierbij komen de (tussen)resultaten van de landelijke RAAK-studie, waarbij onder meer verloskundigen en gynaecologen betrokken zijn, van pas. Om landelijke afspraken te maken over adequate (bij)scholing van verloskundigen voor het borgen van de bekwaamheid ten aanzien van het beoordelen van CTG’s zal afstemming plaatsvinden met de opleiders in de verloskunde (SOV). Het uiteindelijke doel is om per 1 januari 2022 tot een regulier tarief voor het CTG voor 1e lijns verloskundigen te komen.

Daarnaast gaan we samen met de verloskundigen die per 1 januari 2021 willen starten met CTG in de 1e lijn op landelijk niveau het gesprek aan over het vervolgbeleid. Want, zo schrijft het Zorginstituut onder ‘Lokale mogelijkheden voor het CTG in de eerste lijn’: “Dit betekent dat een individuele ‘bekwame’ verloskundige onder de Zvw deze zorg kan leveren, op voorwaarde dat lokaal, samenwerkingsafspraken zijn gemaakt tussen de lijnen en beroepsgroepen."

Oproep
Een groot deel van de regio’s die willen aansluiten bij dit experiment (per 1 januari 2021) zijn reeds betrokken. Mochten er regio’s zijn met vergevorderde plannen rondom CTG, maar is dit nog niet gedeeld met de KNOV? Laat dit dan weten aan swalgemoed@knov.nl.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid