KNOV Winkelmandje (0) Menu

Vervolg ontwikkelingen Kwaliteitsregister Basisechoscopie

18 maart 2021

Vorige week (11 maart) hebben we alle verloskundigen die in het Kwaliteitsregister Basisechoscopie staan, laten weten dat KNOV en BEN toewerken naar één register per 1 januari 2022. We hebben verloskundig-echoscopisten opgeroepen hun vragen of zorgen met ons te delen. In dit bericht delen we de belangrijkste vragen en reacties met jullie. Binnenkort volgt een ander bericht waarin we antwoord geven op ontvangen vragen en reacties waar we nog over in gesprek zijn met BEN.

Volumenormen onontkoombaar

Veel ontvangen reacties gaan over de volumenorm die BEN stelt. Verloskundigen vragen zich af of de KNOV een ander standpunt heeft dan voorheen ten aanzien van deze normen. Dat is niet het geval. In dit geval is de samenwerking met BEN ingegeven door de nadrukkelijke wens van de zorgverzekeraars te kiezen voor BEN. Het in stand houden van ons eigen register als concurrent van die van BEN is in die situatie niet langer haalbaar.

Wat heeft de KNOV gedaan om deze volumenorm te voorkomen?

De KNOV weet sinds de presentatie van het Kwaliteitsregister Basisechoscopie voor
ZN in januari 2020 dat zorgverzekeraars een volumenorm willen opnemen als
kwaliteitseis. Gedurende het jaar hebben we in diverse overleggen met
zorgverzekeraars op verschillende niveaus hierover gesproken. Bij herhaling
hebben we laten weten dat een volumenorm voor basisechoscopie in de ogen van de
KNOV niet wetenschappelijk onderbouwd is. Het leidt tot praktische
uitvoeringsproblemen en niet tot een betere kwaliteit van de zorg voor
zwangeren. Zorgverzekeraars waren en zijn niet vatbaar voor onze argumenten.

We hebben toen de afweging moeten maken tussen het samen met de BEN zorgen dat
de belangen van de verloskundigen zo maximaal mogelijk geborgd worden in een
gezamenlijk kwaliteitsregister of het eigen register in stand te houden, in de
wetenschap dat zorgverzekeraars aangegeven hebben te kiezen voor BEN. De KNOV
heeft voor het eerste gekozen en werkt vanuit een goede samenwerkingsrelatie
aan een zo soepel mogelijke overgang naar het register van BEN.

Hoe voorkomen we in de toekomst andere volumenormen?

We zien dat zorgverzekeraars steeds meer toe willen werken naar volumenormen. Dat mogen zij doen. Tegelijkertijd vinden we het als KNOV belangrijk om zelf een goede visie te hebben op kwaliteit van het werk en de plek van volumenormen daarin. Binnenkort starten we daarom een project op dit thema, om nog helderder te maken hoe verloskundigen werken aan de kwaliteit van de geboortezorg. Dit is belangrijk voor onze positie aan de onderhandelingstafels.

Deze volumenormen zijn praktisch niet haalbaar en sluiten niet aan bij de visie op kleinschalige zorg.

Veel reacties gaan in op de onhaalbaarheid van de volumenorm. Verloskundigen vragen zich af hoe ze dit moeten regelen met vakantie of ziekte. Het sluit niet aan bij de visie dat de verloskundige niet voor echoscopie wil verwijzen naar een echocentrum, maar het in eigen hand wil doen.

Vanuit de KNOV realiseren we ons dat dit lastige vraagstukken zijn. We bepleiten bij BEN dan ook een soepele overgangsperiode. Die gesprekken zijn gestart. In het plan van uitwerking gaan we hier nader op in.

Hoe beter het zicht is op de implicaties van het voorgenomen besluit om per 1 januari 2022 met één register te werken, hoe beter we deze overgang kunnen begeleiden. Laat ons weten wat jouw zorgen en ervaringen zijn. Mail je input naar kwaliteitsregister@knov.nl.

Wanneer valt een definitief besluit?

Op de ALV van 25 juni 2021 ligt een plan van uitwerking voor, waarbij de overgang naar het register van BEN en de borging van de belangen van verloskundigen in dit register worden voorgelegd. Als de ALV niet instemt, houdt de KNOV het register in stand. Wel zullen we dan volumenormen, vergelijkbaar met BEN invoeren. Ook moet er een kostendekkend tarief komen. Op het moment dat de ALV niet instemt blijft het Kwaliteitsregister Basisechoscopie van de KNOV overeind. Het is dan wel een gegeven dat zorgverzekeraars voor het register van BEN kiezen en niet voor dat van de KNOV. Ook al zouden we de volumenormen gaan toepassen.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur