KNOV Winkelmandje (0) Menu

Verruiming prenatale zorg ten tijde van Covid-19

07 mei 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte op 6 mei jl. hebben de KNOV en de NVOG gekeken naar mogelijke verruimingen binnen het huidige pandemieprotocol.

Zowel maatschappelijke, medische als ook veilige mogelijkheden rondom zorgverlening zijn bekeken. Er is gehoor gegeven aan de vraag van de zwangere om haar partner als direct betrokkene bij de verloskundige controles aanwezig te laten zijn. Nadrukkelijk blijft gelden dat het risico op verspreiding van Covid-19 beperkt wordt door minder fysieke contactmomenten en mobiliteit naast de geldende hygiënische en 1,5 meter maatregelen.

Vandaag geven wij de volgende opties voor verruiming, mits in overeenstemming met lokaal beleid en capaciteit en met de vraag terughoudend te blijven:

  1. Partner kan mee naar consulten, zowel in als buiten het ziekenhuis.
  2. Partner kan mee naar echo’s. Rondom het SEO gelden de volgende regels: https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/coronavirus/seo-en-coronavirus.
  3. Er kan 1 extra iemand mee naast de partner bij de bevalling, indien dit gewenst is door de zwangere.

Bij alle bezoeken is het van belang niet alleen bij de zwangere, maar ook bij de partner vooraf te screenen op COVID-19 symptomen en dient de 1,5 meter afstand in wachtkamer en onderzoekskamer te worden gehandhaafd, zie ook de FMS-leidraad ‘persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege SARS-CoV-19 en de NHG-standaard persoonlijke bescherming

N.B. Het kan zijn dat de uitbreiding niet in overeenstemming is met het beleid van ziekenhuizen, echocentra en verloskundigenpraktijken om de toestroom van patiënten te beperken. De opties moeten besproken worden binnen de VSV’s om lokaal duidelijk beleid te hebben.
Wanneer in een verloskundigenpraktijk, echocentrum of ziekenhuis een ander beleid geldt dan wat de KNOV en de NVOG hebben voorgesteld, mag men beredeneerd/onderbouwd afwijken in afstemming met de partners in de lokale/regionale geboortezorg.

Een Q&A voor verloskundigen is te vinden bij Draaiboeken en protocollen op de Coronapagina. Bij nieuwe informatie wordt dit document aangevuld.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur