KNOV Winkelmandje (0) Menu

Vanaf 1 januari: richtlijn Medicatieoverdracht

07 januari 2011

Per 1 januari 2011 is de richtlijn Medicatieoverdracht van kracht in de keten. De richtlijn beschrijft de overdracht van medicatiegegevens van de ene zorgaanbieder naar de andere. Het doel van de richtlijn is een goede overdracht van patiëntgerelateerde medicatie-informatie. Bestaande afspraken hierover zijn er al veel langer en blijven voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) leidend bij de beoordeling van calamiteiten.

De IGZ is zich ervan bewust dat een EPD een belangrijk middel is voor het verkrijgen van een actueel medicatieoverzicht. Nu dit er nog niet is, verwacht de IGZ dat zorgaanbieders de medicatieoverdracht zo goed mogelijk regelen met de bestaande middelen en beperkingen.
Huisartsen kunnen patiënten uit hun HIS een medicatieoverzicht meegeven, dat ook als Medicijnpaspoort kan dienen. Een apotheek kan ook een medicatieoverzicht leveren. Hoe dan ook is het van belang dat bij een consult altijd met de zwangere de actuele medicatie
worden besproken.

De IGZ zal op basis van de nieuwe richtlijn in 2011 in ieder geval bij een beperkt aantal huisartsen en apotheken onderzoeken hoe ver men is met verzorgen van een juiste medicatieoverdracht. Daarnaast worden ook steekproeven genomen bij andere zorgverleners. De KNOV is in gesprek met de IGZ om te komen tot een gezamenlijke en pragmatische richtlijn, waarmee ruimte wordt gegeven om toegang tot een digitaal medicatieoverzicht in te voegen in de ontwikkeling van het PWD.

De complete richtlijn is te vinden op www.medicatieoverdracht.nl. Op deze website worden ook regionale bijeenkomsten, georganiseerd door de veldpartijen, aangekondigd om afspraken te maken over het in de praktijk vormgeven van een goede medicatieoverdracht.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid