KNOV Winkelmandje (0) Menu

Toolbox antenatale CTG beschikbaar

15 november 2019

De nieuwe toolbox ‘antentale CTG’ is beschikbaar. De toolbox bevat documenten die kunnen ondersteunen bij de volgende stap die u in de regio kunt nemen ter (voorbereiding van) implementatie van CTG in de eerste lijn.

Tijdens het webinar 'Antenataal CTG in de eerste lijn: aan de slag' van 30 oktober jl. is aangegeven dat de KNOV een toolbox ontwikkelt met documenten die kunnen ondersteunen bij het organiseren van CTG in de eerste lijn door verloskundigen. De toolbox is vanaf heden beschikbaar. Er zijn nieuwe documenten in ontwikkeling, die nog worden toegevoegd aan de toolbox. Hiervan houden we u op de hoogte.

Gesprekken landelijke partijen

Zoals ook in het webinar besproken, zijn de gesprekken met landelijke partijen, zoals de NZa en verzekeraars, gaande om CTG in de eerste lijn op te nemen in de beleidsregel verloskunde en in het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars. Dit vergt tijd en niet alleen de inzet van de KNOV maar ook van onze stakeholders. In het belang van zorg op de juiste plek streven we ernaar om CTG in de eerste lijn in de reguliere contracten van 2021 opgenomen te krijgen. In afwachting hiervan blijft in 2020 het NZa-experiment in stand. De KNOV is van mening dat, wanneer er draagvlak in het VSV is en de kwaliteit is geborgd, het gesprek met de verzekeraars gevoerd kan worden om aansluiting bij het experiment te verzoeken. Dan is het dus al in 2020 mogelijk CTG’s in de
eerste lijn te kunnen uitvoeren en declareren. Verzekeraars zijn hier terughoudender in. Dit is onderwerp van gesprek tijdens de komende directie-overleggen tussen VGZ en KNOV en het Zilveren Kruis en KNOV.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid