KNOV Winkelmandje (0) Menu

Samenwerking met de regio krijgt verder vorm

10 juni 2021

De samenwerking met de regio is al sinds jaar en dag een aandachtspunt voor de KNOV en haar leden. Om deze samenwerking te verbeteren heeft er op verzoek van de leden een reorganisatie plaatsgevonden. Het proces is bijna afgerond en we zitten in het staartje van de reorganisatie. En aan het begin van de nieuwe start.

Daarbij blijft samenwerking met de regio een belangrijk thema. Met het oog daarop hebben we op 19 mei jl. een overleg gehad met 33 vertegenwoordigers uit het hele land. Met als gedeeld beeld: samen staan we sterker!

Het was een constructief gesprek met deze leden. Waar we de komende periode mee aan de slag gaan, zoals het uitwerken van een aantal geopperde ideeën om de samenwerking te verbeteren, delen van best-practices en actieve ondersteuning van bepaalde groepen verloskundige. Ondertussen kan je als lid altijd je Programma manager bij de KNOV bellen of mailen indien je vragen of suggesties hebt.

Verslag bijeenkomst vertegenwoordigers uit de regio

Op 19 mei jl. waren vanuit de KNOV Charlotte de Schepper (directeur), Marloes van der Sande (PA-adviseur) en Rosanne van der Sterre (Programma Manager Kwaliteit, regio West) aanwezig.

Aan bod kwamen onder andere:
- Overleg tussen KNOV-bureau en de KNOV-leden
- ALV commissies: financiële commissie en de commissie ALV beleidszaken
- Participatie van cliëntenvertegenwoordiging
- Hoe werkt de Lobby?
- Update Corona
- Hoe kun je in een regio een best practice opzetten in relatie tot een ZonMw subsidie-aanvraag?

Na het opnieuw inrichten van het bureau heeft de KNOV de afgelopen maanden op verzoek van leden volop kennisgemaakt (met de leden) in de regio. Er zijn veel goede gesprekken gevoerd, waarbij niet alleen veel best practices zijn gedeeld, maar ook knelpunten. De best practices krijgen binnenkort een prominente plaats op de website, en voor enkele is een ZonMw subsidie aangevraagd. De best practices en de knelpunten worden door de Programma managers met elkaar gedeeld om overstijgend tussen de regio haar taak vanuit de KNOV op te pakken en de verbinding te leggen tussen leden. Want wat bij de één een knelpunt is, is soms in een andere regio al uitgewerkt.

Samenwerking met leden
De samenwerking met de leden willen we in de regio goed opzetten. Hiervoor zijn tijdens de sessie verschillende ideeën geopperd. Wij werken deze graag met de leden verder uit. We vinden het belangrijk intensief het gesprek aan te gaan met de vertegenwoordigers in de regio. In de regio willen de Programma Managers 4x per jaar een (online) overleg plannen met de regiovertegenwoordigers binnen hun regio (6 regio’s) en 2x per jaar wil de KNOV een landelijke regiovertegenwoordigers overleg. Niet alleen worden gesprekken met regiovertegenwoordigers gevoerd, ook gaan zij in gesprek met andere leden en ketenpartners in de regio.

Landelijk en regionaal
Om verzuiling te voorkomen is een goede samenhang tussen de landelijke tafels en de regio van belang. Door landelijk en in de regio verbinding te maken, in nauwe samenwerking met onze leden, kunnen we zo een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de geboortezorg. Naast de overleggen met de vertegenwoordigers in de regio zijn er ook landelijke overleggen georganiseerd of geweest voor de klinisch verloskundigen en verloskundigen werkzaam in een zorggroep (of de wens daartoe), kleinschalige verloskundigenpraktijken (caseloaders) en in een IGO.

Het jaarprogramma werken we op onderwerp uit in werkgroepen en commissies, het leeuwendeel onder de 6 programma’s. Op inhoud is er de KNOV-ledendag waar de ALV ook een onderdeel van is. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar diverse webinars georganiseerd en dat willen we er zeker inhouden. Ook de regio-overleggen waren door de coronapandemie veelal digitaal. De laatste tijd kunnen we steeds vaker weer live het gesprek voeren met elkaar. Erg prettig, vinden alle aanwezigen!

Het volgende regiovertegenwoordigersoverleg staat gepland op de ledendag aan het einde van dit jaar. Hiervoor worden uitgenodigd:
- Bestuursleden van VSV's, Cooperatie, Kring, IGO etc.
- Aanspreekpunt klinisch verloskundigen per ziekenhuis
Leden die zijn gemandateerd door de regio/achterban

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur