KNOV Winkelmandje (0) Menu

Proefschrift Marleen Schoonen over prenatale screening op Downsyndroom

15 december 2011

Vandaag, 15 december, verdedigt Marleen Schoonen haar proefschrift 'Prenatale screening op Downsyndroom en op aangeboren structurele afwijkingen in Nederland; informatievoorziening, geïnformeerd besluitvorming en deelname'.

Belangrijkste uitkomsten
Uit een pilotstudie, uitgevoerd in de regio Zuidwest Nederland, blijkt dat 76% van de zwangeren een geïnformeerd besluit nam over deelname aan prenatale screening op Downsyndroom. Zwangeren hebben meer kennis over het programma voor prenatale screening dat bedoeld is om Downsyndroom op te sporen, dan over het Downsyndroom zelf. Van de vrouwen die deelnemen aan de pilotstudie neemt 88% een geïnformeerd besluit over deelname aan de 20-weken echo. Hoewel prenatale screening op Downsyndroom en de 20-weken echo vergelijkbare doelstellingen hebben, worden deze screeningen verschillende gepercipieerd door zwangeren; zwangeren zijn positiever over hun deelname aan de 20-weken echo dan over deelname aan prenatale screening op Downsyndroom, en nemen aanzienlijk vaker deel aan de 20-weken echo.

Uit een empirische en ethische analyse wordt geconcludeerd dat informatie over prenatale screening op Downsyndroom ook in een preconceptioneel consult dient te worden aangeboden om de mogelijkheden voor het nemen van een geïnformeerd besluit te vergroten. Dit is met name relevant als nieuwe screeningsmethodieken worden geïmplementeerd die vroegtijdig in de zwangerschap kunnen worden uitgevoerd.

Het bepalen van de mate van geinformeerde besluitvorming als een uitkomstmaat voor de kwaliteit van de informatievoorzieningsprocedure over eerste- en tweede trimester prenatale screening in Nederland, dient tot de standaard praktijk te gaan behoren. De evaluaties zoals uitgevoerd in het huidige proefschrift, kunnen dienen als pilotstudie voor deze kwaliteitsborgingstudies op nationaal niveau.

Meetinstrumenten
In het proefschrift wordt de ontwikkeling van meetinstrumenten beschreven, waarmee beslissingsrelevante kennis over prenatale screening op Downsyndroom en de 20-weken echo kan worden bepaald, welke noodzakelijk is voor het vaststellen van de mate van geïnformeerde besluitvorming over deze screening. De ontwikkelde meetinstrumenten kunnen worden gebruikt voor grootschalige evaluatie van geïnformeerd besluitvorming over prenatale screening.

Nationaal Screeningsprogramma voor Downsyndroom en neuralebuisdefecten
Sinds 2007 bestaat er in Nederland een nationaal screeningsprogramma voor Downsyndroom en neuralebuisdefecten. Alle vrouwen krijgen aan het begin van hun zwangerschap van hun verloskundig hulpverlener informatie aangeboden over dit screeningsprogramma. Het doel van dit informatie aanbod is geïnformeerde besluitvorming; zwangeren dienen een besluit te nemen over hun deelname aan de screening dat is gebaseerd op voldoende kennis. Daarnaast dienen zij achter het besluit om wel of niet deel te nemen te staan. Tot op heden was onbekend of dit doel daadwerkelijk wordt bereikt, en hoe grootschalig kan worden gemonitord of geïnformeerde besluitvorming plaatsvindt.

Meer lezen
Lees de samenvatting van het proefschrift Samenvatting proefschrift Marleen Schoonen. Geïnteresseerden in de gehele dissertatie kunnen mailen naar marleenschoonen@gmail.com

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur