KNOV Winkelmandje (0) Menu

Prematuur: concept-visie NVOG op verloskundige zorg

17 maart 2011

Verloskundigen hebben via VSV’s een conceptversie ontvangen van de NVOG-visie op integrale verloskundige zorg in Nederland: 'Een stap verder'. Dit visiedocument, zie beneden, is opgesteld door de NVOG en wordt op 23 maart 2011 tijdens een minisymposium door de gynaecologen in eigen kring besproken.

De gynaecologen die dit zelf aankaarten in VSV’s zijn in ieder geval transparant over hun mogelijke visie op de verloskundige zorg. Het visiedocument, dat uitgaat van samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen, geeft een aantal kansen maar ook nog vragen. Het geeft een basis om in de toekomst de benodigde bruggen te bouwen tussen de verschillende zorgprofessionals in de verloskundige zorg.

Een van de vragen betreft het volgende. Het visiedocument gaat uit van slechts één scenario terwijl meerdere scenario’s voor de organisatie van de verloskundige zorg denkbaar zijn. De NVOG lijkt zonder een gedegen verkenning een keuze te hebben gemaakt. Daarnaast is het opmerkelijk dat de geraadpleegde bronnen beperkt en eenzijdig zijn. Zo worden alleen de Signalementstudie en de recente BMJ publicatie over het UMCU-onderzoek, als uitgangspunt genomen zonder andere relevante wetenschappelijke publicaties hierbij te betrekken.

Het is nu niet het moment om het visiedocument inhoudelijk te becommentariëren. Reden hiervoor is dat de KNOV op dit moment zelf verkent welke scenario’s er zijn voor de organisatie van de verloskundige zorg. In het algemeen gezegd, vindt de KNOV het opvallend dat de NVOG over de rug van de zwangere alleen bezig lijkt te zijn met omzet.

Tijdens de themabijeenkomsten in maart en april is er een visuele brainstorm over de organisatie van de verloskundige zorg. De beelden die verloskundigen hierover hebben worden onderdeel van het traject met betrekking tot de scenario ontwikkeling. Dit alles komt inhoudelijk terug tijdens de ALV in mei.

In de tussentijd is het advies dat verloskundigen de krachten bundelen en niet los van het bovenstaande proces individueel te reageren op het concept visiedocument van de NVOG. Dat is echt te prematuur.

Visiedocument NVOG 2011 Een stap verder

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur