KNOV Winkelmandje (0) Menu

Op zoek naar een waarnemer? Dit kun je doen

17 juni 2021

Uit eerdere rondvraag blijkt dat het in sommige regio's en praktijken lastig is waarnemers te vinden. Wat kun je doen als je een waarnemer in de eerste lijn zoekt?

 • In coronatijd heeft de KNOV verloskundigen die nog BIG-geregistreerd zijn, maar niet meer praktiserend, benaderd met de vraag of ze willen bijspringen als de nood hoog is. Deze week zijn deze verloskundigen gemaild met de vraag de vacatures op www.knov.nl en www.inpartu.nl te bekijken om te zien of ze hun collega’s deze zomer kunnen bijstaan. Mocht jij in jouw praktijk een onvervulbare vacature/waarneming hebben voor de komende zomer, kun je ook mailen naar info@knov.nl. Je ontvangt dan een lijst met waarnemers die je gericht kunt benaderen.

 • Studenten/verloskundigen in opleiding
  Door de tijdelijke stop van stages in 2020, is het aantal studenten dat voor de zomer afstroomt beperkter dan in andere jaren. De opleidingen doen er veel aan om studenten zo snel mogelijk af te laten studeren. Tegelijkertijd zijn zij ook gebonden aan wet- en regelgeving met betrekking tot mensen ‘mogen’ laten afstuderen. Studenten kunnen wel ingezet worden voor hand- en spandiensten in de praktijk, maar mogen juridisch en verzekeringstechnisch (aansprakelijkheid) niet als waarnemer opereren. We hebben recent samen met de opleidingen een oproep geplaatst waarin we dit uitleggen en verzoeken iedereen die kan om stageplaatsen te blijven aanbieden, zodat we op de langere termijn voldoende verloskundigen beschikbaar hebben.

 • Inzet van ‘jonge klaren’
  Verschillende artsenverenigingen laten weten dat er momenteel niet veel pas afgestudeerde gynaecologen zijn die kunnen waarnemen. Mocht je zelf met een arts in gesprek komen i.v.m. mogelijke waarneming, dan is het goed je het volgende te realiseren:
  • Artsen, die zijn ingeschreven in het BIG-register mogen alle voorbehouden handelingen zelfstandig verrichten waaronder verloskundige handelingen, mits daartoe bekwaam.
  • Het doen van thuisbevallingen vindt plaats in een andere setting, waarbij andere vaardigheden/kennis van belang zijn. Het is dus goed om hierover het gesprek te voeren en bijvoorbeeld een inwerkperiode voor bijvoorbeeld thuisbevallingen af te spreken.
 • Verloskundigen die (recent) zijn afgestudeerd aan een van de Vlaamse vroedvrouwenacademies
  Door Europese wetgeving is iedere verloskundige die in Vlaanderen haar studie heeft afgerond bevoegd om in Nederland te werken als verloskundige. Verloskundigen die in Vlaanderen zijn opgeleid krijgen ook een BIG-registratie. Startende verloskundigen die in Vlaanderen zijn opgeleid, krijgen van het KNOV-bureau wel het advies zich te bekwamen in de Nederlandse geboortezorg, zeker als het om de eerste lijn gaat. We adviseren hen enkele weken tot maanden stage te lopen in een Nederlandse praktijk.
  Als je een verloskundige die in Vlaanderen (of een ander Europees land) is opgeleid als waarnemer aanneemt, is het advies om samen te kijken wat de waarnemer nodig heeft om zich te bekwamen in het Nederlandse systeem.
  Een andere mogelijkheid is het doorlopen van een startassessement voor BIG-herregistratie. Dit is gebaseerd op het landelijke competentieprofiel met criteria voor vakbekwaamheid voor de verloskunde.

  Volledigheidshalve, en wellicht ten overvloede, is het goed om in alle gevallen oog te hebben voor de ‘zakelijke’ kant: werken waarnemers als zelfstandige, komen/zijn ze in loondienst, leg arbeidsvoorwaarden of contractuele afspraken vast, is de aansprakelijkheid afdoende gedekt door een passende verzekering etc.
  We hopen dat het lukt om waarneming te regelen!

  Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

  Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

  Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

  Word lid

  Contact

  Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

  Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur