KNOV Winkelmandje (0) Menu

Ontwikkelingen Kwaliteitsregister Basisechoscopie

12 maart 2021

KNOV en BEN hebben afgesproken toe te werken naar één Kwaliteitsregister voor Basisechoscopie per 1 januari 2022. Dit is vastgelegd in een intentieverklaring die op 22 februari 2021 is ondertekend door beide verenigingen. De samenwerking is ingegeven door de eis van de zorgverzekeraars om in hun inkoopbeleid 2022 te komen tot één echoregister met volumenormen. Sinds de zomer van 2020 waren beide organisaties in gesprek over de samenwerking.

Belang verloskundigen geborgd

In de intentieverklaring is afgesproken dat de BEN vanaf 1 januari 2022 verantwoordelijk wordt voor de uitvoering en het beheer van het register. Basisechoscopie is echter onlosmakelijk verbonden met de taakuitoefening van het vak van verloskundigen. Daarom worden voor de toekomstige situatie de belangen van verloskundigen structureel geborgd bij het bepalen en vaststellen van de kwaliteitscriteria van het register voor basisechoscopie van BEN. KNOV en BEN zijn in gesprek om dit nader uit te werken.

Volumenorm onderdeel van registratie

KNOV en BEN hebben geconstateerd dat de overeenkomsten tussen de systemen groot zijn en de verschillen klein. Beide verenigingen hebben de wens om voor alle zwangeren in heel Nederland uniforme kwaliteitseisen voor basisechoscopie te realiseren. Een belangrijk verschil tussen de KNOV en BEN betreft de volumenormen. Zorgverzekeraars hebben heel duidelijk aangegeven dat de kwaliteitseisen van BEN, inclusief de volumenorm, voor hen doorslaggevend zijn en vanuit dat perspectief in hun inkoopbeleid per 2022 kiezen voor BEN. Het bestuur van de KNOV heeft dit laten meewegen in zijn beslissing samen te werken met BEN om zodoende te komen tot één kwaliteitsregister met borging van de belangen van de verloskundig-echoscopisten.

We zien dat zorgverzekeraars steeds meer toe willen werken naar volumenormen. Dat mogen zij doen. Tegelijkertijd vinden we het als KNOV belangrijk om zelf een goede visie te hebben op kwaliteit van het werk en de plek van volumenormen daarin. Binnenkort starten we daarom een project op dit thema, om ook richting de toekomst en richting zorgverzekeraars steeds helder te maken hoe verloskundigen werken aan de kwaliteit van de geboortezorg. Daarover hoor je later meer.

Soepele overgang

KNOV en BEN hebben afgesproken om de overgang voor verloskundigen die geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Basisechoscopie van de KNOV zo soepel mogelijk te maken. BEN heeft aangegeven de KNOV-geregistreerden een warm welkom te willen heten. Over de concretisering zijn KNOV en BEN met elkaar in gesprek. Ook de nieuwe kwaliteitseis van de volumenormen wordt hierbij betrokken. Beide verenigingen zijn zich ervan bewust dat deze overgang een zorgvuldig proces vergt van communicatie en administratieve en financiële afhandeling, zowel naar de geregistreerden als naar de stakeholders.

Besluitvorming aan de ALV's van KNOV en BEN

De uiteindelijke besluitvorming over de toekomst van beide registers is aan de ALV's van beide verenigingen. Die vinden plaats op 27 mei (BEN) en 25 juni (KNOV). De uitwerking van de intentieverklaring zal dan voorgelegd worden.

Alle geregistreerden zijn per mail geïnformeerd

Op donderdag 11 maart zijn alle geregistreerden in het kwaliteitsregister voor basisechoscopie over de samenwerking met KNOV en BEN geïnformeerd. Hun inschrijving bij het KNOV-register blijft heel 2021 geldig. Zodra er meer duidelijkheid is over de uitwerking organiseert de KNOV een speciaal webinar waarin we uitleg en toelichting geven en je vragen kan stellen. We gaan er nu vanuit dat dat rond half mei zal zijn. Nadere berichtgeving volgt zodra we een definitieve datum hebben.

Vragen?

Misschien zijn er vragen deze intentie tot samenwerking In de bijlage vind je een document met “Frequently Asked Questions” (FAQ). Staat je vraag er niet bij, laat dan een bericht achter via kwaliteitsregister@knov.nl. Zo krijgen wij een landelijk beeld en kunnen KNOV en BEN samen bekijken hoe ze hier rekening mee kunnen houden in de uitwerking. Elke week verzamelen we alle binnengekomen vragen en beantwoorden in een FAQ die we op de website plaatsen.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur