KNOV Winkelmandje (0) Menu

Ontwikkelingen GROW

10 december 2015

Op 30 november hebben we u geïnformeerd over de beschikbaarheid van de GROW-curves in Nederland. De KNOV heeft ervoor gekozen om de GROW-methodiek beschikbaar te houden en deze via een nieuwe webapplicatie voor alle verloskundigen in Nederland toegankelijk te maken. 

Daarnaast is overeengekomen dat het Perinatal Institute in Birmingham (PI) zorgt voor een methode om GROW in de verloskundige softwaresystemen te kunnen integreren. Afspraken over de integratie van de curves in de systemen dienen tussen PI en de softwareleveranciers te worden gemaakt.

Voor de verloskundigen in het land die werken met de GROW-methode vinden we het erg vervelend te moeten stoppen met het steken van energie, tijd en geld in de integratie van de software. Het goed blijven opsporen van de groeivertraging is en blijft belangrijk. De GROW-methode blijft voor de KNOV gelden als beste methode om groeivertraging op te sporen bij laagrisicozwangeren.

​Waar betaalt de KNOV voor?

 • Ontwikkeling en onderhoud van de GROW-applicatie: een methode om de optimale groei en het te bereiken gewicht te berekenen, rekening houdend met lengte, gewicht, etniciteit en pariteit van moeder.
 • Grafieken en percentielberekeningen met de laatste coëfficiënten.
 • De webapplicatie.
 • Afspraak dat PI een API ontwikkelt en met ondersteuning beschikbaar maakt voor softwareleveranciers om in te bouwen voor de integratie van de curves in de systemen, nader overeen te komen met die betreffende softwareleveranciers.
 • Kwaliteitsborging van grafieken en percentielberekeningen.
 • Systeembeheer, beveiligingsupdates, onderhoud aan servers en netwerkinfrastructuur.
 • Onderhoud van een website met daarop de aanvraagformulieren en documentatie voor ontwikkelaars.
 • Afwikkeling van inkomende verzoeken om licentiesleutels en ondersteuning.
 • Regelmatige terugkoppeling aan de KNOV over het gebruik van de GROW methode.
 • Regelmatige terugkoppeling aan gebruikers over de eigen cijfers van de praktijk of instelling van foetale groeivertraging en de opsporing daarvan.
 • Publicatie van geanonimiseerde resultaten door PI ten behoeve van zorgverleners, gezondheidszorg en wetenschappelijke publicaties, in samenwerking met de KNOV.

​Integratie in softwaresystemen

Wat we nu niet langer doen is PI betalen voor ontwikkeling, ondersteuning en onderhoud van de API voor de integratie van de curves in de verloskundige systemen. De KNOV heeft veel geïnvesteerd om te zorgen dat PI de curves kon implementeren in de verschillende softwaresystemen die er in Nederland zijn. We moeten concluderen dat dit via deze weg niet haalbaar is. Integratie in de verschillende softwaresystemen is een complex proces waarbij allerlei belangen een rol spelen. Daarbij zijn we tegen niet voorziene barrières aangelopen, zoals vaker gebeurt bij grotere ICT-projecten.

Over de integratie van de curves in de systemen van de softwarelevanciers met een API dienen PI en de leveranciers zelf afspraken te maken. Deze partijen moeten dit samen oplossen; de KNOV is geen contractpartner in deze en is dat ook nooit geweest. Eerder heeft de KNOV onafhankelijk laten beoordelen welke tijd er ongeveer gemoeid gaat met de inbouw van zo’n API. Hieruit bleek dat dit in totaliteit zo’n 5 werkdagen in beslag neemt, de doorlooptijd kan afhankelijk van onder meer de onderlinge communicatie langer in beslag nemen. 

​Nieuwe webapplicatie

Per 1 januari 2016 is de Nederlandstalige webapplicatie beschikbaar. Het gebruik van de app is voor alle verloskundig zorgverleners in Nederland en tot 1 januari 2019 gratis beschikbaar. Het aanmelden en inloggen wijst zich vanzelf. De nieuwe webapp is overzichtelijker en duidelijker om in te vullen, met uitleg in infobuttons. Daarnaast is het een groot voordeel dat de praktijk in de webapp zelf direct de eigen resultaten terug kan zien en deze kan spiegelen aan het gemiddelde.

Meer informatie

Meer informatie over GROW vindt u op onze website.

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur