KNOV Winkelmandje (0) Menu

Ontwikkelingen echoregister stagneren; BEN komt afspraken niet na

19 mei 2021

Eerder hebben we jullie meegenomen in de ontwikkelingen rond het register voor basisechoscopie. KNOV en BEN hebben in februari 2021 de intentie uitgesproken toe te werken naar één register voor basisechoscopie per 1 januari 2022.

De afspraak was dat er een gezamenlijk voorstel gemaakt zou worden dat op 27 mei (ALV BEN) en op 25 juni (ALV KNOV) voorgelegd zou worden.
Ondanks herhaaldelijk aandringen is BEN de afspraken niet nagekomen. Er ligt er nu dus geen voorstel dat we op de ALV van 25 juni 2021 ter besluitvorming neer kunnen leggen.

KNOV vraagt BEN zich aan de afspraken te houden

Bij de KNOV is het vertrouwen in BEN om samen te werken aan één register voor basisechoscopie grotendeels weggevallen. We hebben BEN de kans gegeven om het vertrouwen terug te winnen en toe te werken naar één kwaliteitsregister basisechoscopie in Nederland zoals we ook met de intentieverklaring voor ogen hadden. Daarbij hebben we aangegeven dat het gegeven de vertraging niet realistisch is om te blijven streven naar één register per 1 januari 2022. Veel realistischer in onze ogen is een datum van 1 januari 2023. We hebben BEN hier door middel van een brief opgeroepen de afspraken na te komen. Zorgverzekeraars Nederland heeft een afschrift van de brief aan BEN van ons ontvangen. Ondertussen zijn we nog in afwachting van een reactie op onze brief aan zorgverzekeraars, waar we je eerder over informeerden.

Wat betekent dit voor verloskundigen die ingeschreven staan in het kwaliteitsregister van de KNOV?

Zolang er geen (goede) deal gesloten is met BEN, blijft het register van de KNOV in de lucht. Onderdeel van de afspraken met BEN is een goede overgangsregeling voor verloskundigen die nu in het KNOV-register staan. Ook met zorgverzekeraars zijn we nog in overleg. In onze ogen is het dan ook nu nog niet nodig om (voortijdig) over te stappen naar BEN. We zetten erop in om zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven zodat jullie voldoende tijd hebben om aan de eisen van de contracten van zorgverzekeraars te voldoen.

Hoe gaat dit nu verder?

BEN heeft ervoor gekozen op hun ALV op 27 mei de ontwikkelingen met betrekking tot één register voor basisechoscopie te agenderen. Dit is een eenzijdige actie van BEN waar we als KNOV dus niet bij betrokken zijn.

Verder worden de komende weken nog gesprekken gevoerd met de zorgverzekeraars. Daarin hopen we antwoorden te krijgen op de vragen die we ze eerder gesteld hebben.

Ondertussen is de werkgroep ‘visie op kwaliteit’ bezig met het opstellen van een visie op hoe verloskundigen de kwaliteit van hun werk bewaken en bevorderen. Onderdeel van de gesprekken zijn ook het al dan niet hanteren van volumenormen (en zo ja, op welke wijze).

Als BEN de eerder gemaakte afspraken nakomt en het wordt duidelijk dat we tot een ‘deal’ komen, zullen we deze voorleggen aan onze leden. Naar verwachting zal dat op zijn vroegst vanaf 1 september zijn, om de zomervakantie voor onze leden zo min mogelijk hiermee te belasten. Als het merendeel van de leden akkoord is, leggen we de deal ter besluitvorming voor aan de ALV.

Wil je meer weten?

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op in dit lastige dossier. In diverse overleggen wordt en is erover gesproken, denk bijvoorbeeld aan Plaza en de (i)Voz-en. Vind je het fijn om bijgepraat te worden? Laat het ons weten. Bij voldoende aanmeldingen zullen we een bijpraatwebinar organiseren in de week van 7 juni. Een datum volgt.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur