KNOV Winkelmandje (0) Menu

Nieuwe Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld

19 juli 2019

De Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld is vernieuwd en beschikbaar op de website van de KNOV. In de nieuwe Meldcode is het verplichte afwegingskader opgenomen.

Verloskundigen hebben gedurende een korte periode intensief contact met cliënten en hun gezin. Een verloskundige kan in die periode te maken krijgen met signalen of een vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Wanneer een verloskundige met deze situatie te maken krijgt, is het zijn/haar taak om de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld, inclusief het afwegingskader, te doorlopen en zo nodig een melding te doen bij Veilig Thuis.

Update Meldcode

Tot nu toe werken verloskundigen met de KNOV Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld uit 2013. Sinds januari 2019 zijn verloskundigen verplicht te werken met het nieuwe afwegingskader. Het afwegingskader beschrijft welke situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld dermate ernstig zijn dat naar professionele normen een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is. Dit afwegingskader is nu opgenomen in de vernieuwde Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld.

Bijbehorende praktijkkaart

Ter ondersteuning aan de Meldcode is de Praktijkkaart Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling ontwikkeld. De praktijkkaart is een afgeleide van de Meldcode en biedt u praktische handvatten hoe u kunt handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De praktijkkaart doorloopt alle stappen om het geweld te signaleren, te stoppen en alle betrokkenen te beschermen en te helpen.

Naast de praktijkkaart is er een App beschikbaar. Deze is ontwikkeld door VWS en is beschikbaar voor Apple en Android. Met de app ‘Meldcode VWS’ kunnen verloskundigen de Meldcode en de bijbehorende stappen en afwegingsvragen snel en gemakkelijk raadplegen! Download hem nu!

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Meldcode, het afwegingskader en Veilig Thuis? Bekijk dan de
informatiepagina ‘Wet Verplichte Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld’. Op deze pagina kunt u de Meldcode en de praktijkkaart bekijken en downloaden.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid