KNOV Winkelmandje (0) Menu

(media-) Aandacht televisie-uitzending concentratie acute verloskundige zorg

09 september 2014

Naar aanleiding van de EO televisie-uitzending op 8 september over de concentratie acute verloskunde is er veel (media-)aandacht voor dit onderwerp.

Bereikbaarheid

De KNOV vindt de bereikbaarheid van acute verloskundige zorg van groot belang. Tijdens de zwangerschap en bevalling kunnen, hoe gering de kans ook, calamiteiten ontstaan. We hebben daarom in het belang van moeder, kind en onze achterban ervoor gekozen mee te werken, op verzoek van de EO, aan het programma

De KNOV wil wijzen op de mogelijke gevolgen van de sluiting van verloskundeafdelingen in Nederlandse ziekenhuizen. Dit geldt voor alle zwangere vrouwen: vrouwen met een wens in het ziekenhuis te bevallen, vrouwen met een medische indicatie die in het ziekenhuis moeten bevallen en vrouwen die thuis willen bevallen en in een acute situatie naar een (verder gelegen) ziekenhuis moeten.

In goed overleg

Het is belangrijk dat de concentratie van zorg op landelijk, regionaal en lokaal niveau in goed overleg gebeurt met verloskundigen en alle betrokken verloskundige zorgverleners zodat veilige en kwalitatieve zorg voor moeder en kind gegarandeerd blijft.

De laatste tijd worden er steeds meer vragen gesteld en zijn er twijfels over de positieve effecten van concentratie van zorg.

Concentratie Sittard-Geleen en Heerlen

Onlangs zijn er vanuit de SP (Van Gerven) diverse vragen aan minister Schippers gesteld over de concentratie van klinische verloskunde in Sittard-Geleen en Heerlen. De Minister heeft geantwoord dat de ziekenhuizen invulling geven aan het advies uit het stuurgroeprapport met de inrichting van naadloze integrale zorg. Daarbij moet men blijven voldoen aan de 45 minuten norm en adequate zorg moet worden geleverd. Er is een tijdelijke stop van de nieuwbouw om de bouwplannen af te stemmen op de fusieplannen, waaronder de inrichting van klinische verloskunde in het Atrium MC. Een definitieve beslissing daarover vindt in oktober plaats.

Reactie ACM op concentratie spoedeisende zorg

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wijst zorgverzekeraars erop dat hun gezamenlijke plannen voor de concentratie van spoedeisende ziekenhuiszorg de keuzemogelijkheden voor patiënten en verzekerden kunnen verminderen.Zonder onafhankelijke en goed onderbouwde kwaliteitsstandaarden voor spoedeisende zorg zijn zorgverzekeraars niet in staat om aan te tonen dat de geclaimde voordelen van de concentratie van spoedeisende zorg voor de patiënt en verzekerde opwegen tegen het wegvallen van de keuzemogelijkheden. ACM roept de zorgverzekeraars dan ook op om hun plannen met dergelijke kwaliteitsstandaarden te onderbouwen. Pas dan zal ACM de waarde van de plannen in het belang van de patiënt en de verzekerde kunnen beoordelen. (bron: www.acm.nl)

Meer Kamervragen en informatie

Op 9 september heeft Tweedekamerlid Van Gerven Kamervragen gesteld aan minister Schippers over de situatie concentratie acute verloskundige zorg. Een deze dagen publiceren we de vragen en antwoorden. Wilt u meer weten over concentratie van acute verloskundige zorg? Lees verder op deze website.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur