KNOV Winkelmandje (0) Menu

KNOV zegt vertrouwen op in College Perinatale Zorg (CPZ)

14 april 2016

De KNOV zegt per direct het vertrouwen op in het CPZ-bestuur en trekt zich terug uit alle CPZ-activiteiten. Dit naar aanleiding van uitspraken van de CPZ-voorzitter in Zorgvisie en Medisch Contact waarin hij – zonder enige onderbouwing - de babysterfte in de schoenen schuift van de verloskundigen.

Het CPZ heeft een verbindende rol en de taak om samen met alle geboortezorgprofessionals de zorg aan moeder en kind te verbeteren. Het CPZ zaait met deze boude uitspraken niet alleen onnodig en onterecht angst onder zwangeren, maar laat vooral verloskundigen op een respectloze manier als een baksteen vallen. Dit was de druppel voor de KNOV. Daarom zegt de KNOV per direct haar vertrouwen in het CPZ-bestuur op en distantieert de KNOV zich van het CPZ.

Verbeteren geboortezorg

Alle zorgverleners in de geboortezorg zijn al jaren hard aan het werk om de zorg voor moeder en kind te verbeteren. Met resultaat: de babysterftecijfers zijn nog nooit zo laag geweest en is sterker gedaald dan in andere Europese landen (zie factsheet). Dit is een compliment aan alle (klinisch) verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden die hier in hun eigen regio hard aan werken. Deze positieve geluiden horen we ook terug van zwangeren.

Samenwerken voor moeder en kind

De KNOV heeft een actieve rol gespeeld in het ondersteunen van de samenwerking in de verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s). Zorgverleners zijn pro-actiever gaan samenwerken en moeder en kind zijn meer centraal gesteld. Daarnaast is preventie in combinatie met meer aandacht voor kwetsbare zwangeren een speerpunt. Dat de babysterfte nu op conto wordt gezet van de verloskundigen doet geen recht aan de verbeteringen die tot op heden binnen de verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) zijn behaald.

Vanzelfsprekend blijven we in gesprek met onze partners in de geboortezorg om samen op basis van vertrouwen en respect de geboortezorg te verbeteren. 

Gevolgen terugtrekking CPZ

Wat de gevolgen voor verloskundigen zijn door het terugtrekken van de KNOV uit het CPZ, is op dit moment niet duidelijk. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

College Perinatale Zorg

Het College Perinatale Zorg (CPZ) is een landelijk college waarin alle veldpartijen die te maken hebben met de perinatale zorg in Nederland samenwerken. Het CPZ is op 1 september 2011 van start gegaan en heeft als opdracht de babysterfte in Nederland te verminderen. Met de installatie van het CPZ wordt uitvoering gegeven aan het rapport 'Een Goed Begin' van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte dat begin 2010 verscheen.

Meer informatie

Lees het artikel 'Verloskundigen willen Zorgstandaard tegenhouden' in Zorgvisie- 14 april 2016 en zie het overzicht van artikelen in de media over de tegenstem van verloskundigen op de Zorgstandaard.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur