KNOV Winkelmandje (0) Menu

KNOV verbaasd over overgangsregeling BEN

06 mei 2021

BEN heeft de KNOV geïnformeerd dat zij de overgangsregeling voor het registreren in het BEN-kwaliteitsregister voor basisechoscopie in de verloskunde op hun website gepubliceerd heeft. Zij hebben hun leden in hun nieuwsbrief van 5 mei jl. hierover geïnformeerd.

De KNOV is verbaasd over deze gang van zaken. Met BEN is een intentieverklaring ondertekend om te komen tot één kwaliteitsregister voor basisechoscopie. In die intentieverklaring staat dat KNOV en BEN gezamenlijk een plan van uitwerking gaan maken. In dit plan van uitwerking zou een soepele overgang voor verloskundig-echoscopisten die nu bij de KNOV geregistreerd zijn worden opgenomen. Ook hebben we afgesproken gezamenlijk te kijken naar hoe de belangen van de verloskundigen te borgen en zouden we gezamenlijk afspraken maken over hoe we hierover communiceren. De KNOV is bij de voorstellen zoals op de website van BEN gepresenteerd niet betrokken. Op 29 april hebben wij BEN om een toelichting gevraagd en een nadere uitwerking van de voorstellen. Zo ontbreekt het in onze ogen aan heldere kaders, zoals de samenstelling commissie, de beoordelingscriteria, termijnen, wie het besluit neemt en mogelijkheden om in bezwaar te gaan. Wij hebben BEN schriftelijk verzocht de stukken niet te publiceren. BEN heeft ervoor gekozen dat nu wel te doen.

Wij treden met BEN in overleg over hoe nu verder en zullen jullie hierover binnenkort informeren.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur