KNOV Winkelmandje (0) Menu

KNOV beleid en visiedocument nieuwe balans in verloskundige zorg

14 juni 2011

een nieuwe balans in zorg en communicatie daarover


In het juni nummer van het TVV leest u de door het bestuur vastgestelde visie over de organisatie van de verloskundige zorg. Deze visie is tijdens algemene ledenvergadering (ALV) op 27 mei jl. gepresenteerd en kort aan de leden voorgelegd.
De visie heeft maar één doel: een uitstekende verloskundige zorg in Nederland. Daar zult u het mee eens zijn. Maar om dat waar te maken, moet er gezien de huidige ontwikkelingen erg veel werk worden verzet op basis van een stevige en goed onderbouwde visie. Zo’n visie heeft tot nu toe ontbroken, met alle gevolgen van dien. De vele negatieve publicaties over de verloskundige hoeven we in dit licht niet meer nader te duiden.

De KNOV heeft tegelijkertijd met deze visie een ommekeer op gang gebracht naar een positieve en meer realistische publiciteit over de rol van de verloskundige in relatie tot de zorg voor cliënten. Vanuit uw eigen achterban is daar in het recente verleden vaak om gevraagd.
Deze communicatieve aspecten zijn randvoorwaardelijk als u de inhoudelijke visie leest die nu door het bestuur is vastgesteld. De visie is een stevige basis om kwaliteit, betrouwbaarheid en imago in de toekomst verder te ontwikkelen. Daarvoor zullen we ook mee moeten gaan met de maatschappelijke veranderingen. De visie gaat uit van de autonome, zelfstandige verloskundige maar ook van samenwerking in het belang van de cliënten.

Een nieuwe visie op de toekomst van de verloskundige die aansluit bij het advies “Een goed begin ..” is nodig voor een toekomstbestendige zorg voor (aanstaande) ouders. De visie is mede tot stand gekomen door gesprekken met leden, het onderzoeksinstituut IVA en peilingen onder zwangeren.

De kernbegrippen van de visie zijn:
• de cliënt staat centraal;
• de verloskundige zorg is gericht op gezondheid en welzijn van ouders en kind;
• de verloskundige is autonoom en zelfstandig;
• de verloskundige heeft de regie- en de verwijsfunctie (is casemanager);
• de zorg bij de verloskundige waar kan en bij de gynaecoloog waar moet;
• continue en persoonlijke zorg van de verloskundige voor de cliënt;
• een verloskundige heeft meer competenties en meer bevoegdheden, werkt over de lijnen heen in nauwe en gelijkwaardige samenwerking met andere specialisten en is in de toekomst daarvoor academisch opgeleid.

Download de KNOV visie

Download het IVA-rapport Naar_een_nieuwe_balans_in_de_geboortezorg


Voor de aanwezigen tijdens de ALV was er onvoldoende tijd om op deze visie te reageren en hierover relevante vragen te stellen. Daarom is tijdens de ALV van 27 mei jl. - in overleg met de leden - besloten om op 12 september a.s. een extra algemene ledenvergadering over dit visiedocument te houden. Om u wat meer tekst en uitleg te geven over het ‘hoe en waarom’ van dit visiedocument, treft u hieronder informatie aan in de vorm van veelgestelde vragen (FAQ). Mocht u na het lezen van deze FAQ nog vragen hebben over het visiedocument, dan horen wij dit graag van u! Werkt u al met punten uit het visiedocument? Op het forum kunt u uw ervaringen delen.


Lees de veelgestelde vragen over het visiedocument

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur