KNOV Winkelmandje (0) Menu

Klachtenfunctionaris en geschilleninstantie in het kader van de WKKGZ

01 november 2016

Per 1 januari 2017 wordt op grond van de WKKGZ het klachtrecht voor cliënten anders geregeld. Vanaf dan moet volgens de WKKGZ iedere zorgaanbieder zijn aangesloten bij een geschilleninstantie en beschikken over een klachtenfunctionaris. Verloskundigen ook.

De KNOV heeft een klachtenregeling gemaakt en een reglement voor een op te richten geschilleninstantie. Op deze manier zijn leden van de KNOV ervan verzekerd dat ze voldoen aan de eisen van de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg) wat betreft de geschilleninstantie en klachtenfunctionaris.

Dit wordt formeel vastgesteld tijdens de Algemene ledenvergadering van 25 november 2016.

​KNOV klachtenregeling

De KNOV klachtenregeling regelt onder meer de wettelijk verplichte inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De KNOV sluit voor haar leden een mantelovereenkomst met een bureau met een pool van klachtenfunctionarissen. Hiermee maken we in één keer voor alle eerstelijns verloskundigen afspraken over de kwaliteit, bereikbaarheid en toegankelijkheid van de klachtenfunctionaris. En wel tegen een scherp abonnementstarief voor KNOV-leden. Op basis van deze mantelovereenkomst – met daarin alle randvoorwaarden op landelijk niveau - kunnen verloskundigenpraktijken een overeenkomst sluiten met dit klachtenfunctionarissenbureau. Dit betekent dat verloskundigen zelf geen afspraken hoeven te maken op regionaal of individueel niveau met een bureau. Verloskundigen praktijken sluiten op basis van een abonnementstarief een overeenkomst met het door KNOV geselecteerde bureau voor klachtenfunctionarissen. De afspraken gelden exclusief voor KNOV-leden.

​KNOV klachtencommissie wordt geschilleninstantie

Verder wordt de huidige KNOV klachtencommissie omgevormd tot een geschilleninstantie die voldoet aan de eisen van de WKKGZ. De KNOV brengt de geschilleninstantie onder in een KNOV stichting. Ook hiervoor geldt dat de KNOV dit in één keer voor alle verloskundigen regelt.

Meer hierover hoort u tijdens de ALV van 25 november 2016.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur