KNOV Winkelmandje (0) Menu

Indicatoren Zichtbare Zorg (ZiZo): vanaf dit jaar uitgevraagd

03 februari 2011

Dit jaar worden voor het eerst de indicatoren Zichtbare Zorg Eerstelijnsverloskunde uitgevraagd. Het doel: tot een set openbare kwaliteitsgegevens over de eerstelijns verloskundige zorg komen. Gegevens die belangrijk zijn voor bijvoorbeeld cliënten en zorgverzekeraars, maar ook voor verloskundige praktijken zelf. U ontvangt binnenkort van programmabureau ZiZo per post een boekje over ZiZo. Ook de themabijeenkomsten van de KNOV van dit voorjaar gaan over wat ZiZo voor u betekent.

Een groot deel van de gegevens levert u automatisch aan doordat deze in de PRN dataset zitten. Dit in tegenstelling tot veel zorgverleners uit andere sectoren, waarvoor aanlevering van gegevens nieuw is. Naast de PRN dataset vraagt ZiZo om extra gegevens. Deze hebben betrekking op praktijkvoering en informatie over de praktijk zelf (aantal verloskundigen, openingstijden, etc). Deze laatste gegevens zullen via een webenquete door PRN worden verzameld. Uit pilots blijkt dat dit hooguit 30 minuten werk is. U krijgt voor publicatie van alle gegevens de gelegenheid om deze te controleren. Dit aanleveren en controleren van gegevens gebeurt jaarlijks.

Voordeel 1: één loket
Om te voorkomen dat iedere verloskundige praktijk informatie-aanvragen krijgt van bijvoorbeeld zorgverzekeraars en/of de Inspectie, is gekozen voor de 'één-loket-gedachte'. U levert via PRN alle benodigde informatie bij ZiZo aan. Instanties die informatie nodig hebben, doen hun aanvraag bij ZiZo. Zo blijven uw administratieve lasten minimaal.

Voordeel 2: inzicht in uw prestaties
U krijgt de informatie eens per jaar teruggekoppeld in de vorm van zogenaamde spiegelrapportages. Zo kunt u u uw praktijk vergelijken met andere, door zogenaamde spiegelrapportages.

De gegevens zijn vanaf dit jaar openbaar via Zichtbare Zorg en opvraagbaar door bijvoorbeeld zorgverzekeraars. Vanaf volgend jaar is een deel van de gegevens ook openbaar voor het publiek via kiesbeter.nl.

Kijk op de pagina Zichtbare zorg (ZiZo) voor antwoorden op allerlei vragen. Welke indicatoren worden gevraagd? Welke gegevens zijn daarvoor nodig? Is het verplicht en wat is het nut? Ook op zichtbarezorg.nl is informatie te vinden.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid