KNOV Winkelmandje (0) Menu

Eerstelijnspartijen: nieuwe wet kwaliteit en klachten veroorzaakt lastenverzwaring

19 januari 2015

De KNOV heeft (net als andere eerstelijns organisaties) nog steeds grote bezwaren tegen de nieuwe klachtenwet (Wkkgz) die voor behandeling in de Eerste Kamer ligt. Uit een onlangs gehouden regeldruktoets, in opdracht van het ministerie van VWS, blijkt een van de knelpunten zelfs cijfermatig gegrond.

De toets bewijst dat de invoering van de Wkkgz een forse lastenverzwaring met zich meebrengt voor zorgverleners en burgers. De eerstelijnspartijen hebben dit onder de aandacht gebracht van de Eerste Kamer.

De Eerste Kamer is, mede dankzij de gezamenlijke lobby van de KNMG en de eerstelijnspartijen*, een stuk kritischer over het wetsvoorstel dan de Tweede Kamer. Op 27 januari volgt een tweede schriftelijke vragenronde, waarvoor de eerstelijnspartijen een gezamenlijke reactie hebben ingediend. Bij de Eerste Kamer vragen we aandacht voor de volgende 3 punten:

1. Let op toename regeldruk door Wkkgz

Het kabinet streeft naar een afname van de regeldruk. De nieuwe wet blijkt echter het tegenovergestelde te bewerkstelligen. Uit de regeldruktoets van SIRA, het advies van Actal en gesprekken met eerstelijnspartijen komt door invoering van de Wkkgz een forse lastenverzwaring naar voren, met name voor kleinschalige eerstelijnszorgaanbieders. Voor het eerste jaar nemen de lasten toe met €15,1 miljoen voor zorgverleners en burgers. In de daarop volgende jaren is er sprake van een structurele lastenverzwaring van €8,9 miljoen.

2. Houd rekening met de bijzondere situatie van de eerste lijn

Een ziekenhuis en bijvoorbeeld een verloskundigenpraktijk zijn volgens de nieuwe wet gelijk. Terwijl in de eerste lijn met name kleinschalige zorgaanbieders werkzaam zijn, waardoor zorgaanbieder en zorgverlener vaak dezelfde persoon is. De verplichtingen die de wet met zich meebrengt voor zorgaanbieders moeten dus in geval van kleinschalige zorgaanbieders door slechts één of een beperkt aantal mensen worden gedragen. Dit vinden we een onevenredige belasting. Ook veroorzaakt de Wkkgz dat een zorgverlener een uitspraak moet doen over een tegen zichzelf gerichte klacht. Van een onafhankelijke beoordeling van de klacht is dan geen sprake meer. We vinden dat de Wkkgz hiermee het kind met het badwater weggooit, want het huidige systeem voorziet juist wel in een onafhankelijke klachtafhandeling.

3. Kijk uit voor stijging van het aantal claims

Sinds de introductie van het nieuwe zorgverzekeringstelstel en het daarbij horende eigen risico is het aantal claims dat zorgaanbieders van patiënten krijgen enorm gestegen. Deze toename is toe te rekenen aan onduidelijkheid rond zorgpolissen en de kostenbewustwording van patiënten, niet aan verwijtbaar handelen van zorgverleners. De Wkkgz biedt de mogelijkheid om bij de beoordeling van een klacht/geschil gelijk een claim in te dienen. Dit zal het aantal claims verder doen toenemen.

Eerstelijnspartijen en gezamenlijke brief aan Eerste Kamer

* De volgende eerstelijnspartijen hebben hun bezwaren tegen het wetsvoorstel geuit richting de Eerste Kamer:

 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
 • Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)
 • Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten (NVM)
 • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
 • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
 • het Koninklijke Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
 • InEen

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur