KNOV Winkelmandje (0) Menu

Eerste stap naar digitale gegevensuitwisseling bij acute overdracht is een feit!

02 februari 2012

Met het PWD levert u als verloskundige gegevens vanuit uw eigen softwaresysteem aan bij centrale registraties, zoals PRN. Elektronische gegevensuitwisseling met andere zorgverleners is de volgende stap.

Met behulp van het PWD is het mogelijk dat u straks zonder verdere administratieve belasting gegevens via uw softwaresysteem veilig en automatisch kunt versturen naar en ontvangen van andere systemen. Het gaat daarbij om de uitwisseling van zowel basale cliëntgegevens, als van zorginhoudelijke en medische informatie. Dit kan niet in één keer, de functionaliteit wordt stapsgewijs uitgebreid.

De eerstvolgende en belangrijke uitbreiding betreft ‘gegevensuitwisseling bij acute overdracht’ en deze staat inmiddels klaar voor implementatie. Hierdoor zijn de gegevens straks bij een acute overdracht direct beschikbaar voor andere zorgverleners en kunnen zij sneller en beter zorg verlenen als tijd een belangrijke factor is.

Handreiking acute overdracht vastgesteld door KNOV en NVOG
De KNOV en NVOG hebben onlangs de handreiking acute overdracht vastgesteld; een belangrijke en gezamenlijke stap om tot gegevensuitwisseling in de perinatale keten te komen! De handreiking beschrijft de overdracht van gegevens bij acute overdracht van een cliënte van 1e lijns verloskundigen en 2e lijns gynaecologen.

In een later stadium zal het ook mogelijk zijn om data uit te wisselen met andere zorgverleners, zoals huisartsen, kinderartsen en de JGZ. Bij dit alles is goed gekeken naar privacyaspecten, een autorisatierichtlijn en de specificatie van eisen voor een Goed Beheerd Zorgsysteem (GBZ) zoals die voor de acute overdracht van toepassing zijn.

Nu de handreiking acute overdracht (zie 'Meer lezen') er is, kunnen softwareleveranciers deze nieuwe berichten inbouwen in hun applicatie. Vraag hiernaar bij uw softwareleverancier.

Meer lezen
Download de PWD Handreiking Acute Overdracht en/of lees meer over het PWD-programma, via onderstaande button.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur