KNOV Winkelmandje (0) Menu

Eenzijdig opereren maatschap Gynaecologie Zwolle-Meppel valt slecht bij minister Schippers

01 mei 2012

Begin deze maand kondigde de regio maatschap gynaecologie, onverwacht en zonder enig overleg met de verloskundigen en andere partners in de geboortezorg, aan dat de klinische verloskunde per 1 juli 2012 uit het ziekenhuis in Meppel verdwijnt. Deze 'wij-zijn-alleen-op-de-wereld-en-een-ieder- heeft-naar-onze-pijpen-te-dansen’ opstelling heeft bij veel partijen en mensen (ook in het ziekenhuis zelf) voor verontwaardiging en kwaad bloed gezorgd. Verontwaardiging omdat een overleg met alle betrokken partijen over de inrichting van de verloskunde in Meppel gepland stond. De maatschap gynaecologie dacht de beslissing te forceren door als een soort Lucky Luke sneller dan haar eigen schaduw te schieten.

Minister Schippers heeft inmiddels gereageerd. Zij geeft in haar Kamerbrief van 13 april jl. aan onaangenaam verrast te zijn door de timing en de inhoud van de persconferentie van de maatschap gynaecologen. Zij vraagt zich ten zeerste af of de persconferentie die de gynaecologen op 4 april jl. hebben gegeven de samenwerking tussen de verloskundigen en de gynaecologen dichterbij brengt.

De KNOV ziet de brief van de minister als steun in de rug om op zeer korte termijn met alle partijen tot een open en breed overleg te komen om alle opties voor de verloskunde in Meppel e.o. te bespreken. Voor alle duidelijkheid: een open en breed overleg over alle opties gaat dus niet over de vraag wanneer de klinische verloskunde uit het Diaconessenhuis kan verdwijnen. Een goede samenwerking in de verloskunde begint bij het onbevooroordeeld willen luisteren en openstaan voor elkaars argumenten en plannen. Door snel de andere partijen buitenspel te willen zetten is het tegenovergestelde gebeurd.

We beschouwen de persconferentie van de maatschap gynaecologie dan ook als een “schot in eigen voet ”. We gaan ervan uit dat de regiomaatschap gynaecologie, maar ook de RvB van het Diaconessenhuis vanaf nu constructief meewerken aan een goede samenwerking met de verloskundigen in de regio. Inmiddels hebben allerlei partijen zoals de UMCG Ambulancezorg in Zuidwest-Drenthe al aangegeven dat 1 juli 2012 geen haalbare datum is.

12-04-13 kamerbrief over acute verloskunde Meppel e.o.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur