KNOV Winkelmandje (0) Menu

Bestuursmededeling: vertrek Jos Becker Hoff (directeur KNOV)

08 oktober 2014

Hierbij deel ik u namens het voltallige bestuur mee, dat wij hebben besloten het dienstverband met Jos Becker Hoff, directeur KNOV, te willen beëindigen.

Jos is vanaf 7 oktober 2014 vrijgesteld van zijn taken en verantwoordelijkheden. Het bestuur en Jos hebben de wens uitgesproken in goed overleg tot beëindiging van het dienstverband te komen.

Jos Becker Hoff heeft in de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld in de profilering en professionalisering van onze organisatie. Wij zijn hem daar erkentelijk voor en hebben veel waardering voor alles wat er is bereikt en de rol die hij daarin heeft gespeeld.

De KNOV staat momenteel voor de enorme uitdaging om in een kort tijdsbestek vorm te geven aan de noodzakelijke transitie van een centraal aangestuurde organisatie naar een netwerkorganisatie. Hiervoor is een ander type aansturing nodig. Tijdens de Regiotour dit najaar en de Algemene Ledenvergadering op 20 november vertellen we meer over deze transitie en zijn leden van het bestuur aanwezig om antwoord te geven op mogelijke vragen.

Binnenkort wordt een interim directeur aangesteld die de opdracht krijgt om de lopende zaken af te handelen en het transitieproces verder in gang te zetten. Zodra deze interim directeur bekend is, zullen we degene aan u voorstellen.

Wij hebben vertrouwen op een goede voortzetting van de werkzaamheden van de KNOV en houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur KNOV,

Linda Rentes
voorzitter KNOV

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur