KNOV Winkelmandje (0) Menu

Beleidsplan, begroting & beroepsprofiel vastgesteld

21 november 2013

Tijdens de ALV van 15 november 2013 zijn zowel het beroepsprofiel verloskundige, het beroepsprofiel klinisch verloskundige als het beleidsplan 2014 en bijbehorende begroting vastgesteld.

​Beroepsprofiel verloskundige en het beroepsprofiel klinisch verloskundige

Het beroepsprofiel verloskundige en het beroepsprofiel klinisch verloskundige zijn goedgekeurd door de leden. De afgelopen periode is hard gewerkt aan beide profielen, met de zowel de leden, de opleidingen en voor het klinisch beroepsprofiel met de NVOG. Wat nu voorligt is een toekomstbestendig profiel waarin competenties zijn opgenomen voor de taken en verantwoordelijkheden van en voor verloskundigen, gebaseerd op de KNOV-visie. Voor het profiel klinisch verloskundige is het belangrijke stap in de richting van de ontwikkeling van een klinische verloskundig specialistenregister. Hierna worden de profielen nader overlegd met onze ketenpartners en CPZ. Voor medio 2014 is een plan van aanpak gemaakt met betrekking tot nascholing voor de zittende groep verloskundigen.

Deze informatie is alleen voor leden

Log in en krijg direct toegang tot alle informatie

Inloggen

Beleidsplan

Het beleidsplan 2014 staat opnieuw in het teken van de uitwerking en het realiseren van de KNOV-visie.

De 4 thema’s daarin zijn:

  • het nieuwe beroepsprofiel
  • het beroepsprofiel voor de klinisch verloskundigen
  • integrale zorginhoud
  • integrale zorgmodellen en integrale zorgbekostiging.

Wat de ontwikkeling naar integrale zorg betreft wordt ingezet op uitvoering van een aantal pilots waarin wordt geëxperimenteerd met meerdere varianten voor integrale zorg en integrale bekostiging. Het accent dat daarbij wordt gekozen ligt in het directe verlengde van uitwerking van het zogenaamde “zorgakkoord” dat de minister voor 2014 en 2015 met zorgsectoren heeft gesloten. In het kort zegt dit akkoord: versterk de zorg dicht bij de mensen en ontlast de ziekenhuiszorg. Ketenpartijen moeten dit uitgangspunt ook lokaal onderschrijven. Dit vraagt meer van verloskundigen en ook van de samenwerking van verloskundigen in de wijk en in het ziekenhuis. Het doel hiervan is gericht op verbetering van de zorg in al haar facetten. In ieder geval op de uitkomsten, het welbevinden en de doelmatigheid. Het verwijscijfer kan en moet terug en met behoud van de keuzemogelijkheid voor de zwangere vooral wat betreft de plaats van bevalling, kan en moet het percentage thuisbevalling omhoog.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur