KNOV Winkelmandje (0) Menu

Antenataal CTG in de eerste lijn: Aan de slag!

31 oktober 2019

De afgelopen periode hebben verloskundigen een duidelijk signaal aan de zorgverzekeraars [1] gegeven; men wil in hun regio aan de slag met antenataal CTG in de eerste lijn.

In 2020 is dit mogelijk in aansluiting op het bestaande experiment “Consult CTG diagnostiek voor zwangere door verloskundige in de eerste lijn” mits aan de kwaliteitseisen en voorwaarden beschreven in dit experiment wordt voldaan.

De vele vragen vanuit het veld hebben geleid tot het webinar vanuit de KNOV dat op 30 oktober jl. is uitgezonden, deze kunt u hier terugkijken (indien u zich nog niet had aangemeld ziet u eerst een inlogscherm).

Het webinar is zeer goed bekeken en vele vragen konden live beantwoord worden. Met de ervaringen uit de regio’s die al werken met CTG in de eerste lijn en de input vanuit de lopende CTG-studie zal de KNOV een toolbox samenstellen waarmee regio’s zelf aan de slag kunnen. Benader ook uw regiomanager of de helpdesk KNOV bij behoefte aan verduidelijking of als andere ondersteuning gewenst is.

De KNOV zet in op het opnemen van deze innovatieve prestatie in de beleidsregel verloskunde. Om dit voor elkaar te krijgen worden gesprekken met diverse betrokken landelijke partijen gevoerd. De positieve evaluatie van het experiment tot nu toe was aanleiding voor de NZa om het experiment in stand te laten en het voornemen uit te spreken deze innovatie op te nemen in de reguliere bekostiging.

Belangrijk om te weten is dat een aantal verzekeraars op dit moment het standpunt hebben geen nieuwe aansluiters aan het experiment te willen toevoegen. Dit is een verwachte reactie en geeft de KNOV aanknopingspunten om op de landelijke tafels verder in gesprek te gaan.

[1] Per abuis zijn deze berichten direct bij zorginkopers terechtgekomen. Dit is niet de juiste weg en hiervoor is excuus gemaakt. De juiste contactgegevens van de zorgverzekeraars staan in het overzicht op de website.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid