KNOV Winkelmandje (0) Menu

Zorgvragen buiten richtlijnen

Gepubliceerd: 21 juli 2014, laatste update: 26 november 2015

Gezamenlijke leidraad KNOV en NVOG

De KNOV en NVOG hebben een nieuwe gezamenlijke 'Leidraad vragen buiten richtlijnen' vastgesteld. Deze leidraad biedt concrete handvatten hoe om te gaan met verzoeken van zwangeren om zorg buiten de richtlijnen om te ontvangen. Deze gezamenlijke leidraad is een eerste en belangrijke stap in optimale zorg voor zwangeren met een zorgvraag anders dan in richtlijnen geadviseerd. 

De leidraad is van belang omdat zwangeren steeds vaker duidelijke wensen hebben over begeleiding tijdens hun zwangerschap, bevalling of kraamperiode. Deze wensen kunnen de zorgverlener, de plaats van de bevalling of de wijze van bevallen betreffen. Soms zijn deze wensen strijdig met de op richtlijnen gebaseerde adviezen van zorgverleners.

In een stappenplan krijgen zorgverleners concrete handvatten aangeboden hoe zij samen met de zwangere tot een zorgaanbod komen dat zoveel mogelijk aan haar wensen tegemoet komt en dat ook voldoende veilig is. Een goede samenwerking tussen verloskundige en gynaecoloog is hierbij van groot belang.

Inhoud gezamenlijke leidraad

De leidraad is in de zomer van 2015 voorgelegd aan alle verloskundigen en gynaecologen. De commentaren zijn verwerkt in deze eindversie. Daarnaast is de leidraad – op verzoek van de NVOG - getoetst door de juridische afdeling van de KNMG.

In 2014 heeft de KNOV een FAQ (Frequenly Asked Questions) gemaakt over vragen buiten de VIL. De inhoud van deze FAQ is opgenomen in de KNOV/ NVOG- leidraad 'Vragen buiten richtlijnen'.

Specifieke zorgvraag buiten richtlijn: zwangeren die toediening van (bloed)transfusie weigeren

De KNOV heeft in samenwerking met het Ziekenhuisinformatiedienst voor Jehovah's Getuigen een handreiking opgesteld voor de situatie dat een zwangere toediening van bloedtransfusie en/of bloedproducten weigert. Deze situatie kan ervoor zorgen dat er een spanningsveld ontstaat tussen het zelfbeschikkingsrecht van de cliënte en het bestaande medisch beleid. Behandeling van iemand die bloed(transfusie) weigert is niet alleen een vraagstuk van obstetrische aard, maar wordt ook bepaald door theologische, juridische en ethische aspecten.

De handreiking zal ingaan op de geneeskundige Wilsverklaring en machtiging. Daarnaast worden onder andere de volgende onderwerpen besproken: juridische aspecten, alternatieven voor transfusie met donorbloed, de rol van het ziekenhuiscontactcomité (zcc) van Jehovah's Getuigen, dossiervorming en samenwerkingsafspraken met de tweede lijn.

De informatie uit deze handreiking is bedoeld om verloskundigen te ondersteunen in hun begeleiding van vrouwen die bloedtransfusie en/of bloedproducten weigeren en bij het maken van samenwerkingsafspraken ten aan zien van vrouwen die bloed(transfusie) weigeren.

FAQ 2014

De in 2014 opgestelde FAQ (Frequenly Asked Questions) om verloskundigen op weg te helpen bij buiten VIL verzoeken:
De inhoud is opgenomen in de KNOV/ NVOG- leidraad 'Vragen buiten richtlijnen'.

De FAQ:

  • bevat antwoorden op veel gestelde vragen over buiten VIL verzoeken. In het document is ook de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege verwerkt.
  • is tot stand gekomen in een KNOV- werksessie met praktiserende verloskundigen die een goede afspiegeling vormen van onze leden/ onze achterban.
  • loopt vooruit op een nog op te stellen 'Handreiking voor buiten VIL verzoeken'. De FAQ is opgesteld op basis van de huidige inzichten. Bij het ontwikkelen van de Handreiking kunnen andere inzichten ontstaan of de bestaande inzichten kunnen worden aangescherpt met als gevolg dat de FAQ wordt herzien.
  • wordt van tijd tot tijd geactualiseerd waardoor steeds de laatste inzichten aan het overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden zullen worden toegevoegd. In die zin in het een ‘levend document’; een werkdocument.
  • FAQ buiten VIL verzoeken (244 KB alleen voor leden)

Vragen

Vagen over de KNOV/ NVOG - leidraad 'Vragen buiten richtlijnen' kunt u mailen naar de helpdesk@knov.nl.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur