KNOV Winkelmandje (0) Menu

Integraal zorgmodel

Gepubliceerd: 11 oktober 2013, laatste update: 02 februari 2016

Factsheet integrale zorgmodellen

Onlangs heeft het CPZ een handreiking uitgebracht over Organisatiemodellen Integrale Geboortezorg. De Handreiking is bedoeld als hulpmiddel voor regio’s bij de inrichting van integrale geboortezorgorganisaties. De handreiking is nadrukkelijk geen blauwdruk, maar biedt diverse varianten waarop de zorg in de regio op maat kan worden ingericht. Ook de KNOV heeft een set van modellen ontwikkeld die te plaatsen zijn onder de varianten van het CPZ. Alle denkbare modellen, met voor-en nadelen, zijn toegelicht in de bijgaande factsheet.

De KNOV heeft een voorkeur voor het samenwerkingsmodel en dan in het bijzonder de KNOV varianten voor 1,5 lijns zorg en het Midwife Led Continuity of Care model. Het participatiemodel (of de gezamenlijke onderneming) is naar onze mening niet zonder meer geschikt als startmodel, maar kan ontstaan bij een doorontwikkeling van het samenwerkingsmodel.

Belangrijk is dat er draagvlak en vertrouwen is voor de uiteindelijk keus van een organisatiemodel en dat deze aansluit bij uw (regionale) visie en kernvoorwaarden.

Deze informatie is alleen voor leden

Log in en krijg direct toegang tot alle informatie

Inloggen

Stappenplan integrale geboortezorgorganisatie

In co-creatie met SHO en EVAA (regio Amsterdam) heeft de KNOV een stappenplan ontwikkeld die andere regio’s kunnen helpen om met integrale zorg aan de slag te gaan.

In het stappenplan worden in de overkoepelende notitie de relevante ontwikkelingen in de geboortezorg geschetst en worden de relaties gelegd tussen nut en noodzaak van regionaal organiseren (bijlage 1), de Regiovisie Mid-Risk (bijlage 2) en het Projectplan (bijlage 3).

Het stappenplan is:

 • door SHO en EVAA, in samenwerking met de KNOV, ontwikkeld specifiek voor de regio Amsterdam
 • een instrument om aan de regio’s te laten zien dat er naast shared care-modellen ook andere modellen haalbaar en denkbaar zijn
 • een weergave van het feit hoe in Amsterdam de ontwikkeling van een regiovisie en het traject is opgepakt en welke stappen zijn gezet
 • een inspiratiebron voor andere regio’s die aan de slag willen met taakverschuiving en een voorbeeld hoe de koppeling tussen taakverschuiving op het Mid-Risk is te maken met het vormgeven van een integrale geboortezorg organisatie, geleid door verloskundigen (MLC)
 • beperkt tot natale zorg binnen Mid-Risk en is in andere regio’s uit te breiden naar prenatale en postnatale zorg
 • zeker geen blauwdruk: de producten zijn een middel en geen doel op zich!
 • niet één op één in een andere regio toepasbaar (biedt wel een handreiking/ hulpmiddel)

Belangrijk is dat de samenwerking met gynaecologen evenals met de klinisch verloskundigen en kraamzorg bij de opzet van het model goed gewaarborgd is.

 • Stappenplan integrale geboortezorgorganisatie (3 MB alleen voor leden)

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid