KNOV Winkelmandje (0) Menu

Verplichtingen werkgever

Gepubliceerd: 06 september 2013, laatste update: 22 juli 2014

Wet Verlenging loondoorbetalings­verplichting bij ziekte

Werkgevers dienen zieke werknemers twee jaar lang 70% van het laatste loon door te betalen. De eventuele toegang tot de WAO duurt daarmee twee jaar.

Voor het eerste ziektejaar zijn werkgevers wettelijk verplicht tenminste het minimumloon door te betalen. Deze wettelijke verplichting is niet verlengd naar het tweede ziektejaar. Duidelijk is dat de overheid wil voorkomen dat de werkgever in het tweede ziektejaar een aanvulling betaalt op verplichte loondoorbetaling van 70%.
Vooralsnog is niet gebleken dat er in het wetsvoorstel een absoluut verbod is opgenomen op het maken van individuele afspraken over een aanvulling op de minimum loondoorbetalingsverplichting. Naar onze voorlopige mening betekent dat, dat individuen vrij zijn om hierover onderling afspraken te maken. Overigens kunnen bestaande afspraken in arbeidsovereenkomsten niet éénzijdig worden beëindigd. Bestaande individuele arbeidsovereenkomsten kunnen alleen in goed overleg veranderd worden.

De maximumduur van een ziektewetuitkering duurt twee jaar. De ziektewet bestaat als vangnet voor werknemers met een oproepcontract of een arbeidscontract voor bepaalde tijd dan wel een uitzendcontract.Voor de werkgever betekent het wetsvoorstel dat hij/zij dient na te denken over een aanvulling op de verzekering voor het loonrisico over het eerste ziektejaar met een verzekering voor het tweede ziektejaar. Uiteraard kan werkgever er voor kiezen om het risico niet te verzekeren. Zonder een extra voorziening te treffen en/of zonder eigen vermogen kan de keuze om niet (bij) te verzekeren grote consequenties hebben, zowel zakelijk als privé.
Voor de werknemer geldt dat hij/zij moet inschatten wat de gevolgen zijn van het lagere loon in het tweede ziektejaar. Bijverzekeren zoals nu vaak al gebeurt voor het WAO gat (de inkomensdaling wanneer iemand in de WAO terecht komt), kan een optie zijn.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 030 369 09 00 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur