KNOV Winkelmandje (0) Menu

Les geven en stagebegeleiding

Gepubliceerd: 29 augustus 2013, laatste update: 26 juni 2014

BTW-vrijstelling verloskundigen

De BTW-vrijstelling voor verloskundigen die als zelfstandig werkende docenten of gastdocenten een onderdeel van het (praktijk)onderwijs verzorgen aan de erkende verloskundige onderwijsinstellingen, blijft van toepassing.

Gronden hiervoor liggen in:

  • Art. 7.6 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek die instellingen, die een opleiding aanbieden gericht op een bepaald beroep (zoals verloskundigen o.b.v. richtlijn nr. 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PbEU L 255)) waarbij krachtens de wet vereisten zijn gesteld ten aanzien van de kennis, het inzicht en de vaardigheden die betrokkenen zich op grond van de opleiding tot dat beroep moeten hebben verworven, verplicht ervoor te zorgen dat degenen die deze opleiding volgen, ten minste in de gelegenheid zijn aan die vereisten te voldoen.
  • Toelichting van de Staatssecretaris van Financiën, medio april 2011, die duidelijkheid geeft op de toepassing van de gewijzigde Nederlandse BTW-regelgeving per 1 juli 2010 (en hiermee de BTW-vrijstelling voor het verzorgen van erkend beroepsonderwijs). Immers uit de reactie van de Staatsecretaris op schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden Omtzigt en Biskop (beiden CDA) over de BTW-vrijstelling voor het beroepsonderwijs blijkt dat deze wijziging uitsluitend betrekking heeft op het 'niet-wettelijk erkende beroepsonderwijs’.

Zelfstandig werkende docenten/gastdocenten kunnen met vrijstelling van BTW onderwijs (blijven) verzorgen aan onderwijsinstellingen die wettelijk erkend onderwijs verzorgen. Ook voor verloskundigen die onderwijs verzorgen voor de Nederlandse opleidingen verloskunde blijft de BTW-vrijstelling voor deze werkzaamheden dus behouden.

Richtlijn prijzen voor voorlichtingslessen en stagebegeleiding

De richtlijn prijzen zijn als volgt:

  • Voor de begeleiding van stagiaires van de opleiding tot verloskundige: aanhouden wat de opleidingen zelf vergoeden
  • Voor het begeleiden van andere stagiaires: € 10,91 per uur
  • Voor het geven van lessen: € 61,12 per uur
  • Voor het geven van voorlichting bij kraamzorginstellingen en dergelijke: € 61,12 per uur

Let wel, dit zijn prestaties die niet door de Wet Marktordening Gezondheidszorg worden gereguleerd en derhalve een vrij tarief kennen. Dit betekent dat u ook een hoger tarief kunt vragen.

Deze informatie is alleen voor leden

Log in en krijg direct toegang tot alle informatie

Inloggen

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid