KNOV Winkelmandje (0) Menu

Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) (uitbreiding)

Gepubliceerd: 28 augustus 2013, laatste update: 21 september 2015

Per 1 september 2014 zijn verloskundigen bevoegd om orale anticonceptie en spiraaltjes voor te schrijven. Om bekwaam te worden in de anticonceptiezorg en in het plaatsen van spiralen zijn de volgende scholingen beschikbaar: 

 • E-learning Anticonceptiezorg voor verloskundigen voor kennis, voorlichting en counseling.

• Vaardigheidsonderwijs voor het zetten van een spiraaltje bij de Stichting Anticonceptie Nederland. Na deze training kan het in vivo zetten van spiralen onder begeleiding getraind worden. Vraag hierover meer informatie bij de KNOV.

Steriel water nog niet voorschrijven

De uitbreiding van de wettelijke bevoegdheden is ook gevraagd ten aanzien van het voorschrijven van steriel water. Deze zit nog niet in de regeling. Hierover heeft het Zorginstituut Nederland een negatief advies uitgebracht. Wij gaan verder in overleg met het ministerie van VWS en houden u op de hoogte zodra er nieuws is.

Lachgas voorschrijven

Pijnbehandeling met lachgasmengsel van 50% distikstofoxide (lachgas) en 50% zuurstof (ook bekend onder de naam Entonox® en Relivopan®) is veilig in gebruik voor moeder en kind. Verloskundigen die hiervoor geschoold zijn, mogen per 1 september 2014 zelfstandig lachgas voorschrijven. Verloskundigen mochten al zelfstandig lachgas toedienen. Lachgas mag alleen gebruikt worden in een omgeving met adequate toedienings- en afzuigingsmogelijkheden. Oftewel in geboortecentra en ziekenhuizen en daarom niet in een thuissituatie.

Anticonceptie voorschrijven

Nu al geven verloskundigen voorlichting over anticonceptie met name na de bevalling. Zij verwijzen voor een recept door naar de huisarts of gynaecoloog. Voor het inbrengen van spiralen zijn verloskundigen bevoegd. Een aantal verloskundigen hebben zich in deze handeling bekwaamd en plaatsen spiralen bij hun cliënten. Per 1 september 2014 zijn verloskundigen bevoegd om orale anticonceptie en spiraaltjes voor te schrijven. Om bekwaam te worden in de anticonceptiezorg zijn de volgende scholingen beschikbaar:

Lees meer over het KNOV-standpunt 'Anticonceptie waarin verschillende vormen van anticonceptie omschreven zijn.

Uitbreiding bevoegdheden

De gewenste uitbreiding van bevoegdheden van verloskundigen houdt in:

  • voorschrijven van steriel waterinjecties
  • voorschrijven en zelfstandig toedienen van lachgas
  • voorschrijven van orale anticonceptie en spiraaltjes

De uitbreidingen passen in de visie van de KNOV: achter iedere zwangere staat een verloskundige. Verloskundigen krijgen meer bevoegdheden om hun cliënt bij te staan. Dit betekent: meer en langere zorg aan zwangeren, barenden en kraamvrouwen geven.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid